A proč by nemohl nepodnikatel fakturovat?

Nikde není uvedeno, že by fakturu mohl vystavovat jen podnikatel.

Naše daňové zákony pojem faktura neznají. Zákon o DPH hovoří o daňových dokladech, výraz faktura nepoužívá. Zákon o daních z příjmů zase o příjmech.

Fakturou vyjadřuju obvykle požadavek vůči druhému (osobě nebo firmě), aby mi zaplatila za specifikovaný úkon, dílo, zboží, atd. určitou částku.

Na co dát pozor:

O DPH a DUZP by neměla být na dokladu ani zmínka a taky by se faktura neměla jmenovat dalším přízviskem třeba pomlčkou - daňový doklad.

Jinou otázkou je potom zdanění příjmu z takovéto jednorázové faktury (do určité částky nedaním nebo podle § 10 ZDP?). A ještě další otázkou je, pokud se mi to stane opakovaně, jestli se už nedopouštím neoprávněného podnikání. (Kdy to ještě je mimořádný příjem a kdy už podnikání? Kolikrát se to musí opakovat? Je na to jednoznačná odpověď?)

To už jsou ale další témata, které se původní otázky dotýkají jen okrajově.