Likvidace se používá obecně ve významu projednání, vyřešení, vyřízení, odstranění, zrušení, ukončení, zničení, zániku nebo konce.

Likvidace podniku

Likvidace je forma zániku podniku jako hospodářské a právní jednotky.

Likvidace účetního dokladu

Jde o zpracování dokladu do účetnictví.

Likvidace pohledávky / závazku

Tady likvidace obvykle znamená jejich uhrazení.