Daňová přiznání

PŘIZNÁNÍCENA V KČ
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů - "full service"
(služba zahrnuje doručení přiznání a přehledů sociálního a zdravotního na úřady - zastoupení na základě plné moci)

3 000
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob zahrnující zdanění mezinárodních příjmů5 000
Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně příloh5 000
Přiznání k silniční dani1 000
- při větším množství vozidel za 3. a každé další auto+ 300
Daň z nemovitosti2 500
ODKLADY DANÍ Z PŘÍJMŮ NA ČERVEN 
Odklad daně z příjmů pro fyzické osoby3 000
Odklad daně z příjmů pro právnické osoby5 000

 

Pro neplátce DPH - živnostníky a malé firmy do 20 dokladů ročně je vedení další evidence zdarma.

Zavolejte nebo napište. Úvodní setkání a konzultace je zdarma, upřednostňujeme formu videokonference.

 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ROČNÍHO OBRATU V KČCENA V KČ
do 2 mil.         0
2 - 5 mil.     3 000
5 - 10 mil.     5 000
10 mil. a více   10 000

 

Ceny dalších operací a jednorázové domluvy

Služba      Cena
Za účetní položku (živnostníci, neplátci DPH s přiznáním 1x ročně)20 - 25 Kč
Zastupování před úřady, při kontrolách, poradenství a expertní zásahy
nad smluvený nebo obvyklý rámec služeb
850 Kč / hod.
Daňové poradenství1 250 Kč / hod.
Opravná, dodatečná, jednorázová přiznání k DPH1 000 Kč
Následné, opravné nebo jednorázové kontrolní hlášení500 Kč


Zákazníci se smlouvou mají ceny podle smlouvy a měsíčních paušálů.