Daňová přiznání

PŘIZNÁNÍCENA V KČ
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů - "full service"
(služba zahrnuje doručení přiznání a přehledů sociálního a zdravotního na úřady - zastoupení na základě plné moci)

3 000
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob zahrnující zdanění mezinárodních příjmů5 000
Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně příloh5 000
Přiznání k silniční dani1 000
- při větším množství vozidel za 3. a každé další auto+ 300
Daň z nemovitosti2 500

 

Pro neplátce DPH - živnostníky a malé firmy do 20 dokladů ročně je vedení další evidence zdarma.

Zavolejte nebo napište. Úvodní setkání a konzultace je zdarma, může proběhnout formou videokonference nebo osobně.

 

ÚČETNÍ ZÁVĚRKA PODLE ROČNÍHO OBRATU V KČCENA V KČ
do 2 mil.         0
2 - 5 mil.     3 500
5 - 10 mil.     7 500
10 mil. a více   12 500

 

Ceny dalších operací a jednorázové domluvy

Služba      Cena
Za účetní položku (živnostníci, neplátci DPH s přiznáním 1x ročně,
podle náročnosti zpracování)
20 - 35 Kč
Zastupování před úřady, při kontrolách, poradenství a expertní zásahy
nad smluvený nebo obvyklý rámec služeb
850 Kč / hod.
Daňové poradenství1 450 Kč / hod.
Opravná, dodatečná, jednorázová přiznání k DPH1 000 Kč
Následné, opravné nebo jednorázové kontrolní hlášení
a jiná vyúčtování
500 Kč
Příplatek za expresní zpracování:
(při dodání dokladů 5 a méně dnů před termínem pro odeslání)
+ 50 %
z ceny
Přihlášení nebo odhlášení zaměstnance bez rodného čísla500 Kč


Zákazníci se smlouvou mají ceny podle smlouvy a měsíčních paušálů.