PRO ZAMĚSTNANCE

  • Od zaměstnavatele „Potvrzení o zdanitelných příjmech“

 

PRO PODNIKATELE

  • Evidence pohledávek a příjmů (vzor zde)
  • Potvrzení o zaplacených zálohách od ČSSZ
  • Potvrzení o zaplacených zálohách od zdravotní pojišťovny

 

PRO PRONAJÍMATELE

  • Potřebujeme dát dohromady příjmy a výdaje z pronájmu

 

SPOLEČNÉ

  • Plná moc (k zajištění odeslání přiznání a přehledů úřadům)
  • Dokumenty k uplatnění odpočtů a daňových slev, jaké jsou nejčastější?

 

ODPOČET / SLEVAPOTŘEBNÉ DOKUMENTY
Bezúplatné plnění, neboli daryPotvrzení o přijatém daru (od obdarovaného)
Úroky z hypotečního úvěruDoklad o výši zaplacených úroků (od banky)
Pojistné na penzijní připojištěníPotvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní přip. (od instituce)
Pojistné na soukromé životní pojištěníPotvrzení o zaplaceném životním pojištění (od pojišťovny)
Členské odborové příspěvkyPotvrzení od oborové organizace o zaplacení členských příspěvků
Příspěvky na úhradu dalšího vzděláváníPotvrzení o zaplacení zkoušky, kurzu
Sleva / bonus na dětiÚplně poprvé rodný list,
prohlášení zaměstnavatele druhého z rodičů, že neuplatňuje slevu na děti
(není-li zaměstnán, tak čestné prohlášení druhého z rodičů)
u studujícho 18 - 26 potvrzení o studiu
ŠkolkovnéPotvrzení ze školky o úhradě
Sleva na manželku s příjmy do 68 tis.Čestné prohlášení manželky