Současná doba přináší obtíže s osobním setkáváním. Jsme na to připraveni.

Spolupracujeme běžně on-line na dálku s využitím elekronického sdílení informací. Pomůžeme Vám, aniž byste museli opouštět svůj domov.

Zpracováváme daňová přiznání pro podnikatele i společnosti:

  • Přiznání k dani z příjmu právnických osob
  • Přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně přehledu pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
  • Přiznání k dani z přidané hodnoty
  • Přiznání k dani silniční

Ceny daňových přiznání

PřiznáníCena v Kč
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů *2 000
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů - "full service" (přiznání podepisuje na základě plné moci daňový poradce a zajistí doručení přiznání a přehledů na úřady, možnost odkladu o 3 měsíce)*3 000
Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně příloh3 000
Přiznání k silniční dani1 000
- při větším množství vozidel za 3. a každé další auto+ 300
 
 
Odklady daní z příjmů na červen 
Odklad daně z příjmů pro fyzické osoby3 000
Odklad daně z příjmů pro právnické osoby5 000

 

Pro neplátce DPH - živnostníky a malé firmy do 20 dokladů ročně je sestavení evidence pohledávek a příjmů zdarma.