Současná doba přináší obtíže s osobním setkáváním. Jsme na to připraveni.

Spolupracujeme běžně on-line na dálku s využitím elekronického sdílení informací. Pomůžeme Vám, aniž byste museli opouštět svůj domov.

Co je pro přiznání k dani z příjmů potřeba?

Nejčastěji jsou to tyto dokumenty. Najdete zde i přehled nejčastějších slev a čím se dokládají.

Zaměřujeme se na tyto daně:

  • Přiznání k dani z příjmu právnických osob
  • Přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně přehledu pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
  • Přiznání k dani z přidané hodnoty
  • Přiznání k dani silniční
  • Přiznání k dani z nemovitostí

Ceny daňových přiznání

PřiznáníCena v Kč
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů - "full service" 
(přiznání podepisuje na základě plné moci daňový poradce a doručí elektronicky přiznání i přehledy na SP a ZP, vč. možnosti postunutí termínu platby o 3 měsíce)*
3 000
Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně příloh5 000
Přiznání k dani z nemovitých věcí2 000
 
Potřebujete jen zajistit odklad termínů daní z příjmů na červen? 
Odklad daně z příjmů pro fyzické osoby3 000
Odklad daně z příjmů pro právnické osoby5 000

 

Pro neplátce DPH - živnostníky a malé firmy do 20 dokladů ročně je sestavení evidence pohledávek a příjmů zdarma.