Zpracováváme daňová přiznání pro podnikatele i společnosti:

  • Přiznání k dani z příjmu právnických osob
  • Přiznání k dani z příjmu fyzických osob včetně přehledu pro správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu
  • Přiznání k dani z přidané hodnoty
  • Přiznání k dani silniční

Ceny daňových přiznání

PřiznáníCena v Kč
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů *2 000
Přiznání k dani z příjmů fyzických osob včetně přehledů - "full service"
(služba zahrnuje doručení přiznání a přehledů na úřady - zastoupení na základě plné moci)*
3 000
Přiznání k dani z příjmů právnických osob včetně příloh3 000
Přiznání k silniční dani1 000
- při větším množství vozidel za 3. a každé další auto+ 300
Odklady daní z příjmů na červen 
Odklad daně z příjmů pro fyzické osoby3 000
Odklad daně z příjmů pro právnické osoby5 000

 

Pro neplátce DPH - živnostníky a malé firmy do 20 dokladů ročně je vedení doprovodné evidence zdarma.