• spočítaný základ daně se sníží o nezdanitelnou část základu daně
  • dary
  • úroky z úvěru na bytové potřeby
  • penzijní připojištění
  • soukromé životní pojištění
  • příspěvek odborovému svazu
  • úhrady za zkoušky ověřující výsledky dalšího vzdělávání
  • dary
 • dále se základ daně sníží o odčitatelné položky ze základu daně a daňové ztráty minulých let
 • základ daně se zaokrouhlí na celé 100 Kč dolů
 • daň je ve výši 15%
 • vypočtená daň se zaokrouhlí na celé Kč nahoru
 • daň lze dále snížit o
  • investiční pobídky
  • slevu na poplatníka (a jeho manželku, jeho či její invaliditu, studium)
  • daňové zvýhodnění (sleva / bonus) na vyživované dítě