(1) Pro účely zákona o DPH se rozumí

  1. tuzemskem území České republiky,
  2. třetí zemí území mimo území Evropského společenství,
  3. územím Evropského společenství území stanovené příslušným právním předpisem Evropských společenství. (Tím předpisem je směrnice Rady 2006/112/ES o společném systému daně z přidané hodnoty ve znění směrnice 2006/98/ES a směrnice 2006/138/ES.

Detaily k územím Evropského společenství a toho, co je a není třetí zemí upřesňují odstavce 2-4 u § 3 zákona o DPH.Zdroj: zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty