Daňový kalendář pro rok 2009

Daňový kalendář každoročně zveřejňuje Ministerstvo financí České republiky. Obsahuje termíny splatnosti daní a podání daňových přiznání. Níže lze nalézt výpis termínů pro rok 2009. Termíny vyplývají z příslušných zákonů a jsou upraveny pro rozvržení pracovních dní v roce 2009.

Daňový kalendář 2009

LEDEN
 9. spotřební daň splatnost daně za listopad 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 26. spotřební daň splatnost daně za listopad 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za prosinec 2008
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za prosinec 2008 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 4. čtvrtletí a za prosinec 2008
souhrnné hlášení za 4. čtvrtletí 2008
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za prosinec 2008
ÚNOR
 2. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za prosinec 2008
daň z nemovitostí daňové přiznání (úplné) nebo dílčí daňové přiznání na rok 2008
daň silniční daňové přiznání a daň za rok 2008
biopaliva hlášení dle § 3a odst. 6 zákona č. 86/2002 Sb.
 9. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2008 (mimo spotřební daň z lihu)
 
 16. daň z příjmů podpis prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků a podpis k provedení ročního zúčtování záloh na daň a daňové zvýhodnění
podání žádosti o provedení ročního zúčtování správcem daně
 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků za zdaňovací období 2008
24. spotřební daň splatnost daně za prosinec 2008 (pouze spotřební daň z lihu)
 25. spotřební daň daňové přiznání za leden 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za leden 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za leden 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za leden 2009
BŘEZEN
 2. daň z příjmů podání vyúčtování daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za zdaňovací období 2008
odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za leden 2009
 12. spotřební daň splatnost daně za leden 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
 16. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
podání hlášení platebního zprostředkovatele
 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 25. spotřební daň daňové přiznání za únor 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za únor 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za únor 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za únor 2009
 27. spotřební daň splatnost daně za leden 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za únor 2009
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2008, nemá-li poplatník povinný audit a přiznání zpracovává a předkládá sám
DUBEN
 9. spotřební daň splatnost daně za únor 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
15. daň silniční záloha na daň za 1. čtvrtletí 2009
 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 24. spotřební daň splatnost daně za únor 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
 27. spotřební daň daňové přiznání za březen 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za březen 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 1. čtvrtletí a za březen 2009
souhrnné hlášení za 1. čtvrtletí 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za březen 2009
 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za březen 2009
KVĚTEN
 11. spotřební daň splatnost daně za březen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
25. spotřební daň splatnost daně za březen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za duben 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za duben 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za duben 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za duben 2009
ČERVEN
1. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za duben 2009
daň z nemovitostí splatnost celé daně (poplatníci s daňovou povinností do 5 000 Kč včetně)
splatnost 1. splátky daně (poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč s výjimkou poplatníků samostatně provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb dále jen „samostatně hospodařící rolníci“)
 9. spotřební daň splatnost daně za duben 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
 15. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
22. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
24. spotřební daň splatnost daně za duben 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
 25. spotřební daň daňové přiznání za květen 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za květen 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za květen 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za květen 2009
 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za květen 2009
podání přiznání k dani a úhrada daně za rok 2008, má-li poplatník povinný audit nebo mu přiznání zpracovává a předkládá daňový poradce
ČERVENEC
 10. spotřební daň splatnost daně za květen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
15. daň silniční záloha na daň za 2. čtvrtletí 2009
 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 27. spotřební daň splatnost daně za květen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za červen 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červen 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 2. čtvrtletí a za červen 2009
souhrnné hlášení za 2. čtvrtletí 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červen 2009
 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červen 2009
SRPEN
 10. spotřební daň splatnost daně za červen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 24. spotřební daň splatnost daně za červen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
 25. spotřební daň daňové přiznání za červenec 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za červenec 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za červenec 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za červenec 2009
 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za červenec 2009
daň z nemovitostí splatnost 1. splátky daně (samostatně hospodařící rolníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
ZÁŘÍ
 9. spotřební daň splatnost daně za červenec 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
 15. daň z příjmů čtvrtletní záloha na daň
 21. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 24. spotřební daň splatnost daně za červenec 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
 25. spotřební daň daňové přiznání za srpen 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za srpen 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za srpen 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za srpen 2009
 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za srpen 2009
ŘÍJEN
12. spotřební daň splatnost daně za srpen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
 15. daň silniční záloha na daň za 3. čtvrtletí 2009
 20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 26. spotřební daň splatnost daně za srpen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za září 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za září 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za 3. čtvrtletí a za září 2009
souhrnné hlášení za 3. čtvrtletí 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za září 2009
30. daň z přidané hodnoty poslední den lhůty pro podání přihlášky k registraci skupiny podle § 95a zákona o DPH, která chce být registrována od 1. 1. 2010
LISTOPAD
 2. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za září 2009
 9. spotřební daň splatnost daně za září 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
20. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 24. spotřební daň splatnost daně za září 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
 25. spotřební daň daňové přiznání za říjen 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za říjen 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za říjen 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za říjen 2009
 30. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za říjen 2009
daň z nemovitostí splatnost 2. splátky daně (všichni poplatníci s daňovou povinností vyšší než 5 000 Kč)
PROSINEC
 10. spotřební daň splatnost daně za říjen 2009 (mimo spotřební daň z lihu)
 15. daň z příjmů čtvrtletní nebo pololetní záloha na daň
daň silniční záloha na daň za říjen a listopad 2009
 21. daň z příjmů měsíční odvod úhrnu sražených záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a z funkčních požitků
 28. spotřební daň splatnost daně za říjen 2009 (pouze spotřební daň z lihu)
daňové přiznání za listopad 2009
daňové přiznání k uplatnění nároku na vrácení spotřební daně z topných olejů, zelené nafty a ostatních (technických) benzinů za listopad 2009 (pokud vznikl nárok)
daň z přidané hodnoty daňové přiznání a daň za listopad 2009
energetické daně daňové přiznání a splatnost daně z plynu, pevných paliv a elektřiny za listopad 2009
 31. daň z příjmů odvod daně vybírané srážkou podle zvláštní sazby daně za listopad 2009
Zdroje: 
Ministerstvo financí České republiky - daňový kalendář 2009
Články o daních