Jak se daní bitcoiny?

V současné době zažívají kryptoměny a jejich vlajkovou lodí jsou bitcoiny opadnutí první velké bubliny. Řada lidí se jich zbavuje. Následující řádky se zaměří na to, jak se bitcoiny daní, co je v jejich případě předmětem daně a jak to u kryptoměn funguje s DPH.

Co to je bitcoin

Nejprve bude dobré říct si, co to vlastně bitcoin je. Jedná se o platební síť a v jejím rámci používanou stejnojmennou kryptoměnu. V posledních letech vznikají nejrůznější platformy virtuálních měn. Ty fungují v rámci uzavřené sítě, která má vlastní pravidla. Hlavní výhodou bitcoinu a kryptoměny celkově je fakt, že žádný jedinec ani skupina nemůže ovlivňovat či padělat tuto měnu, díky anonymitě sledovat či zastavovat peněžní toky, nebo způsobovat inflaci.

Více než jako platební prostředek ale bitcoiny fungují dnes jako komodita, do které lidé ukládají své prostředky a čekají jejich znohodnocení - ať už tím, že je těží nebo že je nakoupí a spekulují na růst hodnoty.

Chybí legislativní postup

Těžba bitcoinů a jejich postupné uvolňování do oběhu se odbývá v rámci definování ve zdrojovém kódu sítě. Při transakcích je využívána databáze uživatelů, takže celé fungování je závislé na širší komunitě. V rámci sítě zaujímá klíčovou pozici databáze již uskutečněných transakcí, která zabraňuje uživatelům transakce opakovat či padělat.

Popularita bitcoinu a dalších virtuálních měn alespoň donedávna rostla, a to jak mezi investičními fondy, tak mezi veřejností. Vidina rychle nabytého majetku je lákavá. Je to nová věc, která úplně nezapadá do existujících škatulek, tak i přes rostoucí oblibu kryptoměn se zákony k jejich daňové problematice vyjadřují jen velmi málo a nejasně.

U nás v ČR je kryptoměna jako třeba bitcoin považována finanční správou za nehmotnou movitou věc, nikoli za měnu, tedy za peníze. U peněz jsou k vydávání prostředků pověřeny konkrétní osoby, zatímco u bitcoinů tato regulace neexistuje. Právní podpora v otázce kryptoměn chybí a v České republice se zatím žádný zákon zabývající se regulací kryptoměn nepřipravuje.

Co, jak a kdy danit?

Oprávnění?

V definici podnikání - živnosti je kritérium soustavnosti. Podle definice je živnost soustavná činnost. Pokud kryptoměny těžím, abych je prodal, tak zřejmě naplňuji kritérium soustavnost a měl bych mít živnostneské oprávnění. 

Naproti tomu pouhá spekulace s bitcoiny v rámci správy vlastního majetku soustavná činnost být nemusí a nemusím na to mít živnostenské oprávnění. 

Z této úvahy pak dále vycházím i při dalším zdanění.

Co podnikám s bitcoiny? Těžím? Obchoduju? Příležitostně spekuluju?

Těžba

Jak jsme uvažovali výše, při těžbě se jedná o podnikání. Daním jako jinou samostatně výdělečnou činnost, ale nikoli v okamžiku vytěžení nebo změny hodnoty bitcoinu. 

Prodej

Daním právě příjmy v okamžiku, kdy bitcoiny prodám nebo je vyměním za jiné zboží nebo službu. Příjmem se tedy rozumí jakákoli transakce uskutečněná kryptoměnou, nejen ve chvíli, kdy virtuální měnu převádíte na skutečnou. Stačí, když jejím prostřednictvím platíte zboží nebo službu, popřípadě když měníte více kryptoměn mezi sebou.

Osvobození?

V případě virtuální měny neplatí osvobození od daně jako u cenných papírů. Kryptoměny nejsou cenným papírem.

Pokud přijmeme definici bitcoinu jako nehmotné movité věci, osvobození od daně po vzoru příjmů z příležitostné činnosti do 30 tisíc korun ročně nejde. Nedaním totiž podle § 10 odst. 1) bod a) ZDP, ale podle § 10 odst. 1) bod b) 3. ZDP. A tam osvobození do 30 tis. příjmů není.

Zdanění u fyzických a právnických osob

U fyzických osob je důležité, zda má majitel bitcoinů živnostenské oprávnění a případně jestli je kryptoměna součástí jeho obchodního majetku. Pokud ano, tak příjem musí uvádět podle regulí příjmu ze samostatné výdělečné činnosti. Od něj si lze odečíst náklady spojené s jejich dosažením a udržením, popř. může na výdajové stránce podnikatel využít paušální výdaje.

Ostatní fyzické osoby řadí příjmy z prodeje bitcoinů mezi položky tzv. ostatních příjmů.

Čistý příjem bitcoinů pak podléhá v obou případech dani o sazbě 15%.

Rovněž právnické osoby musí bitcoiny danit ve chvíli jejich prodeje nebo směny za zboží či službu. Příjem se u právnických osob stává součástí tržeb a hospodářského výsledku.

Prodej bitcoinů a DPH

Dosavadní výklad je prozatím takový, že těžba bitcoinů, jakož i následně jejich prodej nebo směna za službu či zboží, není předmětem DPH. Vychází se ze stanoviska anglické finanční správy postaveném na tom, že není dostatečné spojení mezi službami a obdrženou úplatou.

Zdroje: 

https://www.mesec.cz/clanky/jak-se-dani-virtualni-meny-cast-zisku-odvedete-vzdy-bitcoin-je-pro-bernak-vec/
https://www.moneus.cz/zdaneni-bitcoinu/
e_Bulletin KDPČR 02 / 2018 - Zdanění kryptoměn - Mgr. Ing. Michal Hanych
https://www.epravo.cz/top/clanky/kryptomeny-z-ucetniho-a-danoveho-hlediska-108117.html
 

Články o daních