Přechod z paušálu na skutečné výdaje

Po zastropováním paušálních výdajů pro rok 2015, navíc s trvající nemožností uplatnit slevu na manželku a daňové zvýhodnění na děti, budou někteří podnikatelé přemýšlet o tom, zda by se jim nevyplatilo změnit způsob uplatňování výdajů na skutečné.

Jak na to s co nejmenšími ztrátami?

Dobrý nápad při stabilních příjmech je to naplánovat, a to ještě před podáním daňového přiznání za rok 2014, kdy je potřeba upravit před změnou daňový základ. Sankce z navýšení daňového základu by sice už dnes neměly přijít, ale proč platit zbytečně daňovému poradci za zpracování dodatečného přiznání?

Úprava daňového základu v posledním roce paušálu

§23 ods. 8) ZDP uvádí, že při změně způsobu uplatňování výdajů z paušálu na daňovou evidenci upravit základ daně o:

  • hodnotu pohledávek, které by při úhradě byly zdanitelným příjmem.

Pokud nejsou v posledním roce paušálu ke konci roku neuhrazené pohledávky, není potřeba nic řešit. Pokud jsou a nenavýšil jsem ten daňový základ v posledním roce paušálu rovnou, dochází ke zvýšení základu daně a podává se dodatečné daňové přiznání na vyšší daň.

Dodatečné přiznání na vyšší daň: penále?

§ 23 odst. 8 ZDP říká, že "poplatník není v prodlení, jestliže podá dodatečné daňové přiznání a zaplatí daň nejpozději do dne, kdy je povinen podat daňové přiznání k dani za zdaňovací období, ve kterém ke změně uplatňování výdajů došlo".

To znamená, pokud mám podat přiznání do 1. dubna a podám tedy oboje (nové i dodatečné za minulý rok) a rovnou vše doplatím, obejde se tato záležitost bez sankcí od finančního úřadu.

Dopady na sociální pojištění

Změna zákaldu daně doprovázená podáním dodatečného daňového přiznání znamená i změnu vyměřovacího základu pro sociální pojištění. Vzniká povinnost podat opravný přehled o příjmech a výdajích na OSSZ za poslední rok paušálu.

Dopady do zdravotního pojištění

Vyměřovací základ u zdravotního pojištění je definován jinak, a sice rozdíl mezi příjmy a sice jako 50% z příjmů po odpočtu výdajů. Úprava základu daně navýšením o neuhrazené pohledávky nemá na takto definovaný vyměřovací základ nic. Zdravotní pojištění se tedy neopravuje.

Tohle se ale mění. Od roku 1.1.2015 je schváleno nové znění § 3a zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění, které znamená sjednocení základů a bude platit, že základem pojistného u osoby samostatně výdělečně činné je dílčí základ daně z příjmů fyzických osob z podnikání a z jiné samostatné výdělečné činnosti. Poté se tedy bude také podávat opravný přehled na zdravotní pojišťovnu, ale to se týká až zdaňovacího období 2015.


Zdroje: 
ZDP § 23 odst. 8 ZDP
Zákon o veřejném zdravotním pojištění § 3a
Články o daních