Švarc systém (alias schwarz system) - jak se pozná a postihuje?

O co jde ve Švarc systému?

Krásnou definici Švarc systému přináší Wikipedie: "Švarc systém je označení pro způsob ekonomické činnosti, při které osoby vykonávající pro zaměstnavatele běžné činnosti nejsou jeho zaměstnanci, ale formálně vystupují jako samostatní podnikatelé."

Samotný výraz není označením pro žádnou černotu, jak by usoudil znalý germanista. Je nazván podle benešovského podnikatele Miroslava Švarce, který byl v této oblasti průkopníkem. Jeho zlepšovák se státu nelíbil. Po několika pokutách byl na konci 90. let odsouzen k 18 měsícům nepodmíněně. Nebyl však odsouzen za svůj vynález, ale za neodvádění pojistného za své zaměstnance.

V čem jsou hlavní "výhody" Švarc systému?

Ano. Jde o peníze. Podnikatel, který místo zaměstnanců "zaměstnává" pracovníky s živnostenským listem šetří na povinných odvodech pojistného. Zaměstnavatel neplatí za zaměstnance sociální a zdravotní, ti si jej odvádějí za sebe sami. Jako "podnikatelé" mají zaměstnanci také svoje náklady (anebo paušál), takže jejich daňový základ i vyměřovací základ pro odvod pojistného je nižší. Kolik na tomto postupu stát tratí? Moc.

V čem jsou nevýhody Švarc systému?

Nevýhody Švarc systému pro zaměstnance

 1. není to legální postup
 2. administrativa se přesouvá ze zaměstnavatele na zaměstnance
 3. nemá nárok na dovolenou a náhradu mzdy při dovolené
 4. nemá nárok na poskytnutí pracovních pomůcek a přestávky na oběd
 5. možnost okamžitého ukončení spolupráce zaměstnavatelem bez náhrady
 6. horší jištění příjmů v případě nemoci

Nevýhody Švarc systému pro zaměstnavatele

 1. není to legální postup
 2. formálně rovnocený vztah mezi "zaměstnavatelem" a "zaměstnancem"
 3. riziko okamžitého odchodu klíčových pracovníků

Kde je Švarc systém zakázan?

Přímo zakázán Švarc systém není nikde.

Aktuální zákoník práce uvádí v § 74 odstavec (1) následující: "Zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v pracovním poměru."

§2 obchodního zákoníku uvádí definici podníkání: "Podnikání se rozumí soustavná činnost prováděná samostatně podnikatelem vlastním jménem a na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku." Tuto definici Švarc systém nesplňuje.

Jak se pozná Švarcsystém?

 • běžné úkoly ve firmě neplní zaměstnanci, ale externí "podnikatelé" (neplatí pro výjimečné případy, sezóní výkyvy apod.)
 • "Podnikatel" nevystupuje svým jménem, ale jménem cizí právnické nebo fyzické osoby.
 • "Podnikatel" pracuje pouze pro jednoho "odběratele".

Kdo kontroluje Švarc systém?

Kontrolu mohou provádět úřady práce nebo finanční úřad. Aktuálně se tím pravděpodobně nikdo systematicky nezabývá a vážně nepostihuje, což neznamená, že se situace nemůže do budoucna změnit.

Zdroje: 
Wikipedie
FinExpert.cz
Obchodní zákoník
Zákoník práce

Články o daních