Slevy na dani. Co se v roce 2018 mění proti předchozímu roku?

„Nechci slevu zadarmo“, říká vychytrale profesor Zelí ve známé povídce populární dvojice Šimek a Grossman. Využívání daňových slev nabízí také daňové přiznání pro rok 2018, které se v několika ohledech liší od loňského roku. Pojďme si krátce shrnout, jaké slevy na dani lze uplatnit a v čem se jejich aplikace s novým rokem změnila.

Slevy na dani a daňové zvýhodnění pro zaměstnance jsou následující:

  • sleva na poplatníka
  • sleva na manželku/manžela žijící s poplatníkem v domácnosti
  • sleva na vyživované děti
  • sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení
  • sleva na studenty
  • sleva na invaliditu
  • sleva na držitele průkazu ZTP/P

Základní přehled změn v daňových slevách v roce 2018

Druh slevy20172018Poznámka ke změnám
Sleva na poplatníka24 84024 840beze změny
Sleva na manželku24 84024 840dvojnásobek u ZTP/P, znovu možné použít
se sníženými paušálními výdaji
Sleva na 1. dítě13 40415 204 
Sleva na 2. dítě19 40419 404 
Sleva na 3. dítě24 20424 204 
Školkovné11 00012 200změna v potvrzeních
Sleva na studenta  4 020  4 020beze změny
Sleva na invaliditu I. a II. stupně  2 520  2 520zmírnění podmínek pro přiznání slevy
Sleva na invaliditu III. stupně  5 040  5 040zmírnění podmínek pro přiznání slevy
Sleva pro držitele průkazu ZTP/P16 14016 140zmírnění podmínek pro přiznání slevy


Základní sleva na poplatníka

Základní sleva na poplatníka činí i nadále 24 840 korun; tato částka zůstává beze změny. Slevu mohou uplatnit všichni poplatníci (podnikatelé, zaměstnanci, důchodci, matky na mateřské atd.), kteří měli zdanitelné příjmy alespoň v části roku. Pro zaměstnance je k dispozici nový vzor tiskopisu prohlášení k dani.

Základní sleva na poplatníka

Sleva na manželku/manžela činí stejně jako u základní slevy na poplatníka 24 840 korun. Manželem/manželkou se dle zákona rozumí také partner splňující zákonné podmínky registrovaného partnerství (nikoli tedy druh či družka). Pokud má manžel/manželka status zdravotního postižení ZTP/P, zvyšuje se sleva na dvojnásobek. Slevu lze uplatnit pouze ročně, nikoli měsíčně. Kdo chtěl slevu využít už v roce 2017, musel využít také sníženou hranici paušálů (na polovinu). Pro příjmy za rok 2018 už bude platit pouze nový systém, tedy nižší limit na paušály, ale více slev.

Sleva na vyživované děti

Sleva na vyživované děti se rokem 2018 mění u prvního dítěte o měsíční částku 150 korun, celkem za rok tedy 15 204 korun. Vyživovaným dítětem se rozumí nezletilé dítě žijící s poplatníkem ve společné domácnosti. Sleva je uplatňována také včetně měsíce, kdy se dítě narodí nebo kdy dovrší osmnácti let.

U druhého dítěte zůstává v roce 2018 roční sleva 19 404 Kč. U třetího dítěte zůstává roční sleva na dani ve výši 24 204 Kč.

Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení

Sleva za umístění dítěte v předškolním zařízení se uplatňuje na základě prokazatelně vynaložených výdajů na umístění dítěte za dané zdaňovací období. K jejímu využití je nutné předložit potvrzení z předškolního zařízení o výši vynaložených výdajů poplatníkem.

Naposledy za rok 2017 bylo možné uplatnit tzv. cashový postup, tzn. že uplatním jako slevu částku zaplacenou v průběhu zdaňovacího období. Od roku 2018 půjde o částku, která se vztahuje k umístění dítěte ve školce za období daného roku.

Maximální výše slevy se oproti roku 2017 (11 000 korun) zvedla na současných 12 200 korun.

Sleva na studenty

Daňová sleva na studenty se oproti roku 2017 nijak nezměnila a zůstává ve výši 4 020 Kč ročně. Mají na ni nárok studenti prezenční formy studia do 26 let. U studentů vysokých škol se akceptuje i kombinované a distanční studium.

Slevu na invaliditu

Slevu na invaliditu je možné uplatnit v roční výši 2520 Kč pro důchod prvního a druhého stupně, 5040 Kč pro důchod třetího stupně. Slevu na invaliditu dosud uplatňoval poplatník, který byl příjemcem invalidního důchodu. Nově jím bude poplatník, jemuž je invalidní důchod přiznán. Poplatník při prvním přiznání důchodu tak nebude muset čekat na první výplatu, ale postačí rozhodnutí o přiznání důchodu. V rámci ročního zúčtování bude navíc možné přihlédnout k této slevě při zpětném přiznání invalidního důchodu.

Sleva pro držitele průkazu ZTP/P

Obdobný princip funguje také u slev pro držitele průkazu ZTP/P. Měsíčně se jedná o částku 1/12 z celkové sumy 16 140 korun. Datum vydání průkazu se nemusí shodovat s rozhodnutím o přiznání statusu osoby ZTP/P. Nárok bude možné doložit jak průkazem ZTP/P, tak rozhodnutím z úřadu práce.


Zdroje: 
Podnikatel.cz
Aktuálně.cz
Další zprávy z tisku