Zaměstnavatelé mají několik možností, jak mohou přispívat svým zaměstnancům na stravování, mezi nejčastější nyní patří poskytnutí nepeněžitého plnění (stravenky) a poskytnutí peněžitého příspěvku (stravenkový paušál).

Stravenky vs. stravenkový paušál, co se vyplatí?

V obou těchto případech platí podmínka finančního limitu. Ta je pro daňově výhodné poskytování příspěvku na stravování u standardní pracovní směny nastavena do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem (státní sféra) při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin. Výše stravného se každoročně upravuje vyhláškou ministerstva práce a sociálních věcí. Pro rok 2022 se limit zvýšil z částky 75,60 Kč na 82,6 Kč.

Každá z výše uvedených možností má svoje výhody a pro každou firmu se může hodit něco jiného. Pojďme se na to podívat blíže.

Stravenky

Příspěvek na stravování formou stravenky lze na rozdíl od paušálu poskytovat zaměstnanci ve výši i nad 82,60 Kč.

Dopady u zaměstnance

Zákon jako podmínku pro osvobození od daně z příjmů stanoví to, aby stravování bylo poskytováno jako nepeněžní plnění ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů. Není stanoven žádný finanční limit pro osvobození u zaměstnance, dokonce z pohledu odvodů zaměstnance není třeba ani řešit odpracované hodiny, . Za limit výše stravenky se obvykle považuje cena meníček v přilehlých restauracích.

Příjem, který je osvobozený od daně z příjmů fyzických osob, je zároveň osvobozený od povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění jak za zaměstnavatele, tak za jeho zaměstnance. A naopak.

Závěr pro zaměstnance: jedná se o příjem osvobozený od daní i pojistného, což znamená úsporu na celkových mzdových nákladech.

Dopady u zaměstnavatele

Zaměstnavatel si může daňově uznat příspěvek na stravenky za splnění následujících podmínek:

  1. přítomnost zaměstnance v práci během stanovené směny, aspoň 3 hodiny;
  2. pokud délka směny spolu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci, bude delší než 11 hodin, lze daňově uznat další, tj. druhý příspěvek (druhou stravenku);
  3. příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle Zákoníku práce.

 

Zaměstnavatel má nárok na daňový odečet příspěvku, pokud výše jeho příspěvku nečiní více než 55 % ceny jednoho jídla (tj. nominální hodnoty stravenky) a nejvýše do částky 82,60 Kč, resp. do dvojnásobku této částky při směně delší než 11 hodin.

Závěr pro zaměstnavatele: příspěvek na stravenku nad finanční limit 82,60 Kč je daňově neuznatelný (náklad), ale zároveň celý je osvobozen od pojistného, což je pro něj i tak úsporou.

Stravenkový paušál

Aby mohl být paušál pro zaměstnance osvobozen od daně z příjmu, musí být splněny následující podmínky:

  1. paušál musí být poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování;
  2. paušál musí být poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci za jednu směnu podle zákoníku práce;
  3. paušál musí být poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin, tj. nejvýše v hodnotě 82,60 Kč.

 

Dopad u zaměstnance

Z výše uvedeného vyplývá, že osvobození od daně se nevztahuje na zaměstnance, který nemá stanovenu směnu podle zákoníku práce, na jednatele, členy orgánů společností, společníky apod. Toto se může vztahovat i na zaměstnance, kteří pracují na dohodu, na zaměstnance s flexibilním pracovním režimem, s kratšími úvazky, na tzv. home office aj.

A dále pokud by zaměstnavatel poskytl zaměstnanci paušál vyšší než 82,60 Kč za směnu, pak by částka přesahující tento limit podléhala dani z příjmů fyzických osob vždy.

Opět zde platí, že příjem, který je osvobozený od daně z příjmů fyzických, je zároveň osvobozený od povinnosti platit pojistné na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění jak za zaměstnavatele, tak za jeho zaměstnance. A naopak.

Závěr pro zaměstnance: osvobození od daně z příjmu je jen za splnění výše uvedených zákonných podmínek, v max výši 75,60 Kč, jinak se jedná o příjem zdaněný i zpojistněný - klasické mzdové nákaldy.

Výhody: uplatnění bez omezení (stravenky akceptují jen některé restaurace nebo prodejny, mají omezenou časovou platnost), tedy větší volnost pro zaměstnance, který tento příspěvek nemusí nutně utratit za jídlo, byť jeho výše je nastavena tak, že měsíční útrata za jídlo je obvykle mnohem vyšší.

Dopad u zaměstnavatele

Zaměstnavatel si může daňově uznat příspěvek na paušál (peněžitý příspěvek na stravování) za splnění následujících podmínek:

  1. přítomnost zaměstnance v práci během stanovené, aspoň 3 hodiny;
  2. pokud délka směny spolu s povinnou přestávkou v práci, kterou je zaměstnavatel povinen poskytnout zaměstnanci, bude delší než 11 hodin, lze daňově uznat další, tj. druhý příspěvek;
  3. příspěvek nelze uplatnit na stravování za zaměstnance, kterému v průběhu směny vznikl nárok na stravné podle Zákoníku práce.

 

Závěr pro zaměstnavatele: za splnění zákonných podmínek je peněžitý příspěvek na stravování daňově uznatelný v plné výši (úspora)

Výhody: Nižší administrativa, odpadá nutnoste evidovat, vydávat a počítat stravenky a ev. zpětně sledovat oprávněnost jejich uplatnění.

Příklad: Stravenky vs. stravenkový paušál

Stravenky

Poskytnuté plněníOsvobození od daněZdanitelný příjemDaňově uznatelný náklad
100 Kč100 Kč0 Kč55 Kč

 

Stravenkový paušál

Poskytnuté plněníOsvobození od daněZdanitelný příjemDaňově uznatelný náklad
100 Kč82,6 Kč17,4 Kč100 Kč

 

Závěrem

Zatímco peněžitý paušál je osvobozený jen do limitu, stravenka, je osvobozena bez konkrétního limitu.

Nepeněžitá forma má vyšší rozsah pracovníků, kterým může být daňově výhodně poskytnuta, a vyšší úsporu pro zaměstnance na ušetřené dani z příjmů fyzických osob a pojistném.

Pokud jsou zaměstnancům vydávány papírové stravenky, je u nich vyšší administrativní pracnost s jejich distribucí.

V případě, že ve firmě jsou pouze standardní zaměstnanci, nejsou zde směny delší než 11 hodin a zaměstnavatel bude poskytovat příspěvek pouze do výše finančního limitu, jsou obě varianty daňově rovnocenné.

Stravenky mají výhodu tam, kde chci přispívat větší částku, ev. nenechat zaměstnance doplácet částku nad daňově uznatelné náklady. Tímto způsobem lze šetřit na odvodech státu větší částky. Ale stravenky nejsou to samé, co peníze. Otázka je, zda to zaměstnanci ocení.

 

Zdroje: 

Zákon o daních z příjmů
Ustanovení o daňové uznatelnosti, § 24 odst. 2 písm. j) bod 4
Ustanovení o osvobození na straně zaměstnance, § 6 odst. 9 písm. b)  
e-Bulletin KDPČR 1/2021 - Je nový stravenkový paušál výhodný? (David Fabián, Aneta Koubková)
e-Bulletin KDPČR 2/2021 - Praktické komplikace při zavádění stravovacího paušálu do praxe (Petr Frisch) 

Články o daních