Limity souběhu zaměstnání a DPČ v roce 2019

Máte jedno zaměstnání, ale z nejrůznějších důvodů vám příjem z něj nestačí? Velmi častou a stále populárnější možností je souběžný příjem ukotvený ve dvou základních smlouvách – dohodě o pracovní činnosti a dohodě o provedení práce. Kolik si při nich můžete vedle hlavního zaměstnání vydělat a na co si dát pozor?

Přivydělávat si ke svému standardnímu příjmu je dnes naprosto běžná praxe, kterou volí mnoho Čechů. V souvislosti s tím se ale pojí mnoho důležitých poznámek a povinností. Současný právní systém nabízí celou řadu možností, jak si přivydělávat, ale současně s nimi požaduje také dodržování určitých pravidel. Jedním z nich je situace, kdy má zaměstnanec více než jednoho zaměstnavatele, přičemž u obou pracuje na hlavní pracovní poměr. To samozřejmě možné je, že podmínkou je, že nesmíte dělat stejnou práci a stejný druh činnosti bez souhlasu prvního zaměstnavatele. Druhý by o tom zřejmě měl také vědět.

Další možnou variantou je zřízení živnosti souběžně k hlavnímu pracovnímu poměru. Nejčastější variantou je práce na hlavní pracovní poměr a k ní jedna ze dvou dohod: dohoda o provedení práce nebo dohoda o pracovní činnosti.

Dohodnout se na Dohodě

Dohoda o pracovní činnosti je možná u vícero zaměstnavatelů. U každého z nich však můžete pracovat jen omezenou dobu, konkrétně 20 hodin za týden. Při dosažení určitého stropu člověk, který je zaměstnán na DPČ, nemusí platit zdravotní a sociální pojištění. Ještě v minulém roce platilo, že oním stropem je částka 2 500 Kč, ale v roce 2019 je tato částka zvýšena na aktuálních 3 000 Kč. V případě zdravotního pojištění se touto částkou rozumí skutečný dosažený výdělek, zatímco sociální pojištění počítá s částkou uvedenou v písemné dohodě.

Dalším závazkem, který musí být splněn a který ohraničuje dohodu o pracovní činnosti, je faktor, který nás zpravidla zajímá nejvíc – výše odměny. Její minimum je stejné jako minimální mzda. Ta dnes činí 13 350 korun, takže to v praxi znamená, že za jednu odpracovanou hodinu nemůžete dostat méně než 79 Kč hrubého.

Pokud byste u jednoho zaměstnavatele pracovali na více DPČ, pak se limit 3 000 Kč vztahuje na součet všech dohod. V případě jedné dohody u více zaměstnavatelů platí limit pro každého zvlášť. Pro daň z příjmu došlo rovněž ke změně limitu, ale později, a sice k 1.4.2019. Ponovu částka 2999 Kč bude podléhat ještě srážkové dani, částka 3000 Kč již zálohové dani.

Podepsat, či nepodepsat?

Co to znamená v praxi? Pokud u zaměstnavatele podepíšete prohlášení k dani, zaměstnavatel vám automaticky možná strhne stejných 15% z odměny na zálohové dani, ale uplatňuje slevu na dani. Když byste prohlášení nepodepsali, pak se z výdělek automaticky strhává 15% srážková daň s tím, že sraženou daň můžete získat zpět zahrnutím příjmu z dohody do daňového přiznání. Na konci roku vystaví zaměstnavatel na žádost zaměstnance potvrzení o příjmech, které slouží jako podklad pro daňové přiznání. Pokud dostáváte příjem již zdaněný srážkovou daní, pak nejste povinni podávat daňové přiznání.

Sbohem a šáteček

Jakkoli dobré vztahy byste snad mohli se zaměstnavatelem mít, stále platí jednoduché úsloví: Co je psáno, to je dáno. Proto každá DPČ musí být uzavřená písemně. Ukončit ji ale obě strany mohou bez udání důvodu. Samozřejmě opět písemně. V případě DPČ i DPP platí stejná výpovědní lhůta, kterou musí obě strany respektovat, a která čítá 15 dní.

Zdroje: 

https://www.finance.cz/zpravy/finance/405249-zdaneni-privydelku-z-dohod-o-provedeni-prace/
https://www.penize.cz/mzda-a-plat/402663-dohoda-o-provedeni-prace-a-dohoda-o-pracovni-cinnosti-kalkulacka-a-prehled-pravidel-pro-rok-2019
https://www.mesec.cz/clanky/privydelavate-si-k-zamestnani-nezapomente-vse-radne-zdanit/
https://www.zivnostnik.cz/33/pojistne-pri-soubehu-prijmu-z-hlavniho-pracovniho-pomeru-dpc-ci-dpp-uniqueidgOkE4NvrWuOxZ4GxLdrsIvS0yMznuAC5T6QOQea68B8/
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/1992-592#cast1

Články o účetnictví