Účetnictví, daňová evidence, paušální výdaje nebo paušální daň. Pro co se mám jako OSVČ rozhodnout?

OSVČ (živnostník) se může rozhodnout, jestli bude vést účetnictví, daňovou evidenci nebo uplatní paušální daň. Co z té spousty možností vybrat?

Účetnictví

Otevřeně, pokud živnostníci nemusí, obvykle účetnictví nevedou. Je administrativně i odborně nejnáročnější.

Vést ho ale musí např. fyzické osoby zapsané v obchodním rejstříku nebo fyzické osoby, jejichž obrat přesáhl za předcházející rok 25 milionů Kč (potom ho musí vést aspoň 5 let).

Lze uvažovat o situaci, kdy v jednom roce mám obří příjmy (např. zaplacenou zálohu) a při jiném způsobu evidence než účetnictví bych z těchto obřích příjmů, zaplatil obří daně, zatímco v dalších obddobích bych měl jen výdaje a dosahoval ztráty a obtížně ji pak někdy v budoucnu možná umořoval. Tady by dávalo vedení účetnictví smysl, protože může příjmy rozvrhnout do jednotlivých období jinak než daňová evidence nebo paušální výdaje.

Daňová evidence - skutečné výdaje

Při výpočtu daní mohu uplatnit skutečné výdaje nebo paušální výdaje.

Pokud uplatňuju skutečné výdaje, sbírám všechny doklady související s podnikáním (výdaje na dosažení, zajištění nebo udržení zdanitelných příjmů). Musím je pečlivě evidovat a v případě kontroly být schopný prokázat výdej dokladem a objasnit účel související s podnikáním. Z dokladu musí být zřejmé, komu a za co jsem zaplatil. Typicky jde uznat provozní výdaje, mzdové výdaje, nákupy materiálu, zboží, služeb. Pak existují výdaje např. na reprezentaci, pohoštění, dary, ... které nejsou daňově uznatelné - nesnižují základ daně.

Tato varianta je administrativně náročnější (musím evidovat příjmy, výdaje, dlouhodobý hmotný majetek, zásoby, pohledávky a závazky), ale vyplatí se v případě, že skutečné výdaje jsou vyšší než ty, které bych si uplatnil díky paušálu.

Paušální výdaje

Při výpočtu daní použiji místo skutečných výdajů % ze zdanitelných příjmů.

Maximální možný paušální výdaj můžu uplatnit při příjmu max 2.000.000,- Kč za rok. V tabulce to vypadá takto:

% paušálních výdajůVýdajový stropDruh živnosti nebo jiné činnosti podle zvláštního oprávnění
80 %1 600 000z řemeslné či zemědělské živnosti
60 %1 200 000z volných, koncesovaných a vázaných živností
40 %800 000

z činností, na které nemáme živnost: herci, hudebníci, činnost autorů

z podnikání dle zvláštních předpisů (advokáti, daňoví poradci, léčitelé, psychoterapeuti, tlumočníci aj.)

30 %600 000z pronájmu a z nájmu majetku, který je zařazen v obchodním majetku

 

Paušální daň

Paušální daň byla zavedena s účinností od 1. ledna 2021 novelou Zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., dále jen ZDP). V paušálním režimu platím paušální zálohy na zálohová období. Zálohovým obdobím je kalendářní měsíc. Výše paušální zálohy pro rok 2022 činí 5 994,- Kč měsíčně.

Při splnění všech zákonem stanovených podmínek již nemusím po skončení zdaňovacího období nic doplácet ani mi nevznikají přeplatky. Nemusím ani podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani pojistné přehledy na sociální a zdravotní pojištění.

Podmínky (viz § 2a odst.1 a § 7a odst.1 ZDP):

 • Podnikání je mým jediným zdrojem příjmů (s výjimkou příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně)
 • Výše případných příjmů z kapitálového majetku, z nájmu a ostatních příjmů nepřesahuje 15.000,- Kč
 • Ročně vydělám max 1.000.000,- Kč
 • Nejsem plátcem DPH
 • Nejsem dlužníkem, vůči němuž bylo zahájeno insolvenční řízení
 • Musím se zaregistrovat do 10. 1. daného roku nebo při zahájení činnosti

Výhody:

 • Jedna platba místo třech (daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální pojištění)
 • Nemusím podávat daňové přiznání
 • Úspora výdajů souvisejících se zpracováním daňového přiznání prostřednictvím poradce a výdajů spojených s vedením daňové evidence
 • Méně administrativy

Nevýhody

 • Nemůžu uplatnit daňové slevy: tzn. na manžela / manželku s nízkými příjmy, zvýhodnění na děti, slevu na invaliditu, slevu na studenta aj.
 • Nemůžu uplatnit odečitatelné položky – třeba úroky z úvěrů, dary, penzijní připojištění, životní pojištění aj.
 • Nemůžu uplatnit ani odpočet daňové ztráty z minulých zdaňovacích období (když jsem nebyl v režimu paušální daně).

Zvážit by to měli ti, kdo si chtějí v dohledné době zařídit hypotéku, a vyzjistit si, jaké od nich bude chtít banka doklady. Dost často chtějí u živnostníků daňové přiznání. Když ho nebudou moci doložit, tak nemusí na hypotéku dosáhnout vůbec nebo jen v omezené výši.

Paušální daň se nejvíce vyplatí bezdětným. Někdy i člověku s dítětem, v závislosti na výši příjmů, daňových slev a odečitatelných položek. 

Pro řemeslníky, kteří využívají 80 % paušál, paušální daň obvykle není výhodná vůbec.

Příklady

Porovnání zdanění s využitím paušálů a paušální daně v roce 2022, využití slevy jen na poplatníka a na dítě

Paušální výdaje 40 %

 Bezdětný podnikatelPodnikatel s jedním dítětem
Paušální výdaje 40 %Paušální daňPaušální výdaje 40 %Paušální daň
Příjem750 000750 000750 000750 000
SP + ZP96 07670 72896 07670 728
Daň z příjmů36 6601 20021 4561 200
Součet132 73671 928117 53271 928

U bezdětného podnikatele v tomto případě činí úspora s paušální daní 60 808,- Kč.
Pro podnikatele s jedním dítětem činí úspora s paušální daní 45.604,- Kč.

Paušální výdaje 60 %

 Bezdětný podnikatelPodnikatel s jedním dítětem
Paušální výdaje 60 %Paušální daňPaušální výdaje 60 %Paušální daň
Příjem750 000750 000750 000750 000
SP + ZP72 50870 72872 50870 728
Daň z příjmů14 1601 200-1 0441 200
Součet86 66871 92871 46471 928

U bezdětného podnikatele v tomto případě činí úspora s paušální daní 14 740,- Kč.
Pro podnikatele s jedním dítětem je o 464 Kč výhodnější zdanění s využitím paušálních výdajů.

Paušální výdaje 80 %

 Bezdětný podnikatelPodnikatel s jedním dítětem
Paušální výdaje 80 %Paušální daňPaušální výdaje 80 %Paušální daň
Příjem750 000750 000750 000750 000
SP + ZP59 75770 72859 75770 728
Daň z příjmů01 200-15 2041 200
Součet59 75771 92844 55371 928

Pro bezdětného podnikatele je v tomto případě o 12 171,- Kč výhodnější využití paušálních výdajů.
Pro podnikatele s jedním dítětem je o 27 375 Kč výhodnější využití paušálních výdajů.
 

Závěr

Pokud splňuji všechny zákonem stanovené podmínky a zvažuji, zda se rozhodnout pro paušální daň nebo daňovou evidenci, je dobré nejdříve si spočítat dle dosažených příjmů a výdajů svou daň z příjmů fyzických osob a zdravotní a sociální pojištění (vč. uplatnění všech odpočtů od základu daně a slev na dani). A poté výsledek porovnat s výší paušální daně, zda je pro mne výhodná či nikoliv.

Můžu systém změnit?

Ano, ale čekají mě nějaké úpravy základu daně – dodanění neuhrazených pohledávek a s tím mohou být spojené drobné vícenáklady. Proberte to s tím, kdo se vám o daněstará, radši dopředu.
Paušální režim lze ukončit pouze na konci kalendářního roku, až už dobrovolně nebo povinně při porušení podmínek. Pokud ale OSVČ ukončí nebo přeruší činnost, pak se paušální režim ukončí i v průběhu roku.

Zdroje: 

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.
Zákon o účetnictví
e-Bulletin, vydání 44, 6.1.2021, článek Zamyšlení nad výhodami a nevýhodami paušální daně, autor Ivan Macháček

Články o daních