V souvislosti s GDPR a zpřísněním podmínek pro zpracování osobních údajů vzniká otázka, zda může zaměstnavatel vůbec chtít rodné číslo zaměstnance. Někteří zaměstnavatelé ho z opatrnosti přestali uvádět do pracovních smluv a u pracovníků na DPP rodné číslo nesbírají vůbec.

Rodné číslo u zaměstnanců na HPP

U zaměstnanců není nad čím váhat. Rodné číslo je potřeba pro to, aby zaměstnavatel mohl zaměstnance vůbec přihlásit u ČSSZ a zdravotní pojišťovny. Bez něj by své zákonné povinnosti nesplnil.

Rodné číslo u DPP a DPČ?

Jak je to ale s rodným číslem u dohod o provedení práce a dohod o pracovní činnosti do 3 tis. Kč (2019)? Tady zaměstnance (dohodáře) nikam přeci nikam nepřihlašuju. 

Jsou dva dobré důvody proč i tady evidovat rodné číslo zaměstnance:

  1. Rodné číslo je jednoznačný identifikátor. Pokud zaměstnanec uplatňuje slevu na dani, je to náležitost formuláře Prohlášení poplatníka vyžadovaného daňovou správou pro uplatnění základní slevy na poplatníka (a dalších zvýhodnění).
  2. Druhý důvod, který se uplatní (téměř) vždy je mzdový list. I u DPP a DPČ jsem povinen vést mzdový list. § 38j ZDP mi stanovuje jeho povinné náležitosti a v bodě 2) b) je pro daňového rezidenta stanovena povinnost, že má obsahovat rodné číslo.

 

I u DPP a DPČ je tedy evidování rodného čísla plněním zákonného požadavku, nikoli nadbytečnou zlovůlí zaměstnavatele.

 

Zdroje: 

Zákon o daních z příjmů § 38j