Co dělat s fakturami za služby provedené v minulém roce?
Co když brigádník na dohodu o provedení práce překročí 300 hodin?
Co když vystavím fakturu později než 15 dní po DUZP?
Co si mohu dát do nákladů?
Dárky zákazníkům, reklamní předměty. Jak je to s daňovou uznatelností?
Do kdy má finanční úřad vrátit nadměrný odpočet DPH?
Dostal jsem doklad v režimu přenesení daňové povinnosti. K jakému datu přiznávám daň a uplatňuju nárok na odpočet?
Fakturuju do EU bez DPH. Co mám napsat na fakturu?
Fakturuju na Slovensku (do EU) neplátci. Jak se souhrnným hlášením?
Fakturuju službu zahraničnímu partnerovi (třetí země). Má být faktura s DPH nebo bez?
Jak a kam zaplatit daň? (seznam matrik a předčíslí)
Jak dlouho zpětně lze odečíst ztrátu od základu daně? Jsou nějaká omezení při uplatňování ztráty?
Jak je to se zdaněním při prodeji podílu v obchodní korporaci?
Jak postupovat při mateřské?
Jak postupovat při nemocenské?
Jak postupovat při ošetřovačce?
Jak pracovat v Pohodě v režimu cestovní služby?
Jak se liší pracovní smlouva, DPP a DPČ?
Jaká je lhůta pro osvobození příjmů z prodeje cenného papíru?
Jaké DUZP se má uvést na opravném daňovém dokladu?
Je Slovák žijící a pracující v ČR povinen zdaňovat příjem z podílu na zisku společnosti ze Slovenska?
Je zaplacená daň daňově uznatelným výdajem?
Kdo nemusí podávat daňové přiznání?
Kdy jsou škody daňově uznatelné?
Kdy podávám souhrnné hlášení?
Kdy se musím registrovat k DPH?
Kdy se můžu stát z měsíčního plátce DPH čtvrtletním?
Má podnikatel nárok na cestovné a stravné jako zaměstnanec?
Musím mít pro podnikání speciální podnikatelský účet?
Musím platit silniční daň?
Může fyzická osoba nepodnikatel (bez IČ) vystavit fakturu?
Může jednatel (bez příjmu) dostávat stravenky?
Může jednatel pobírat podporu v nezaměstnanosti?
Může vzít zaměstnanec manželku na zahraniční služební cestu?
Může zaměstnavatel evidovat rodné číslo zaměstnance? A co u DPP?
Můžu fakturovat českému odběrateli v eurech? Na co si dát pozor?
Můžu přerušit odepisování?
Můžu vystavovat a posílat faktury jen elektronicky?
Na faktuře je chybně jednatel (nebo společník) místo firmy. Můžu ji dát do nákladů a uplatnit odpočet DPH?
Následné nebo opravné kontrolní hlášení?
Překročil jsem obrat. Kdy se stávám plátcem DPH?
Příjmy vč. příjmů z pronájmu přesáhly 1 mil. Kč. Musím se registrovat k DPH?
Slyšeli jste o zaručené mzdě?
Týkají se mě nějaké povinnosti k intrastatu?