Příjmy ve formě pravidelně vyplácených důchodů (penzí) jsou osvoboezny od daně z příjmů do výše 36násobku minimální mzdy platné k 1. lednu příslušného kalendářního roku. Pro rok 2012 se jedná o částku 288 000 Kč.

Od roku 2011 se toto osvobození netýká případu, kdy dílčí základy důchodce podle § 6, § 7 a § 9 ZDP jsou nad 840 000 Kč. V tom případě důchodce daní i vyplacené důchody do 288 000 Kč.