Pojistné na sociální a zdravotní pojištění je u daně z příjmů fyzických osob nutné řešit v roce 2012 vzhledem k výpočtu daně ze superhrubé mzdy

Co vstupuje do vyměřovacího základu pro pojistné

Do vyměřovacího základu zaměstnance, ze kterého se odvádí pojistné patří příjmy, které

  • jsou předmětem daně z příjmů fyzických osob a nejsou od daně osvobozeny
  • zaměstnavatel zúčtoval zaměstnanci v souvislosti se zaměstnáním

Co do vyměřovacího základu pro pojistné nevstupuje

  • náhrada škody
  • odstupné

To jsou dva nejběžnější příjmy, ale jsou i jiné věci, které tam nevstupují jako např. přídavek horníků, odměny podle zákona o vynálezech, sociální výpomoc zaměstnanci, příplatky důchodcům po skončení zaměstnání.


Maximální vyměřovací základ

Pro rok 2012 jsou stropy stanoveny takto:

PojištěníStropStrop v Kč
Sociální48x průměrná mzda1 206 576
Zdravotní72x průměrná mzda1 809 864

Stropy fungují tak, že pokud vyměřovací základ zaměstnance dosáhne u pojištění maxima, to, co zaměstnanec obdrží přes strop, už nepodléhá pojistnému. Pokud by náhodou bylo odvedeno, je to vratitelný přeplatek.


Přehled sazeb pojistného

PojistnéZaměstnanecZaměstnavatel
Sociální6,5 %25 %
Zdravotní4,5 %9 %
Celkem11 %34 %

V roce 2012 platí výjimka, že u zaměstnavatele, který zaměstnává méně než 26 zaměstnanců existuje možnost o 1 % vyšších odvodů na nemocenské pojištění (součet následně 35 %) z hrubých mezd. Výměnou za to získává zaměstnavatel refundaci 1/2 vyplacené náhrady mzdy za období prvních 21 kalendářních dnů nemoci zaměstnance. K této možnosti je potřeba se přihlásit do 20.1.2012 u správy sociálního zabezpečení.