Koho se srážková daň týká?

Srážková daň se týká příjmů ze závislé činnosti za podmínek že:

  1. příjem (hrubá mzda) v kalendářním měsíci (zúčtovaný nebo vyplacený) nepřesáhne 10 000 Kč (DPP) nebo 2500 Kč (DPČ)
  2. zaměstnanec nemá podepsané prohlášení poplatníka k dani

Stanovení srážkové daně

Srážková daň je ve výši 15 %. Základ daně i daň se zaokrouhluje na celé Kč dolů. 15 % daň odvede zaměstnavatel do konce dalšího měsíce finančnímu úřadu, 85 % vyplatí zaměstnanci.

Výhody a nevýhody srážkové daně

Použít srážkovou daň je výhodné jako redukce administrativy, pokud má zaměstnanec příjmy u dalšího zaměstnance. Nevýhodou je, že zaměstnanec nemůže uplatnit slevy na dani. Tuto nevýhodu je možné řešit dodatečně podepsaným prohlášením poplatníka k dani a srážková daň se pak chová jako záloha na daň a případný přeplatek je vrácen poplatníkovi na základě vyúčtování.