Daň z příjmů právnických osob

Vývoj sazby daně z příjmu právnických osob

vývoj sazby daně z příjmů právnických osob
RokSazba daně
201519 %
201419 %
201319 %
201219 %
201119 %
201019 %
200920 %
200821 %
200724 %

Kdo je poplatníkem daně z příjmů právnických osob?

Podle § 17 zákona o daních z příjmů jsou poplatníkem daně z příjmů, až na drobné výjimky, právnické osoby, které

  • mají na území České republiky své sídlo nebo místo svého vedení, kterým se rozumí adresa místa, ze kterého je poplatník řízen (dále jen "sídlo"), mají daňovou povinnost, která se vztahuje jak na příjmy plynoucí ze zdroje na území České republiky, tak i na příjmy plynoucí ze zdrojů v zahraničí
  • nemají na území České republiky své sídlo, mají daňovou povinnost, která se vztahuje pouze na příjmy ze zdrojů na území České republiky

Termín pro podání daňového příznání

Poplatníci podávají přiznání k dani z příjmů právnických osob za zdaňovací období nepozději do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období. Ve většině případů je zdaňovacím obdobím kalendářní rok. Termín pro podání daňového příznání je potom 31. březen.

Právnické osoby, které mají povinnost ověřovat účetní závěrku auditorem podávají daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob nejpozději do šesti měsíců po skončení roku. Totéž platí pro právnické osoby, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce. Podávají tedy přiznání k dani z příjmů fyzických osob do 30. června.

Jak vypadá formulář přiznání k dani z příjmů právnických osob?

Zde jsou zdarma ke stažení formuláře pro daňové přiznání:

Přiznání k dani z příjmů právnických osob - formát pdf
Pokyny pro vyplnění přiznání k dani z příjmů právnických osob - formát pdf


Zdroje: 
Zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů
Ministerstvo financí ČR / finanční správa
Články o daních