Povinností zaměstnavatele je pečlivě si hlídat, aby k překročení 300 hodin nedošlo.

Dohoda o provedení práce, dle které rozsah odvedené práce překračuje 300 hodin, je neplatná. Mimopracovní poměr zanikl. Jedná se o práci bez platné smlouvy s možností sankcí podle zákona o inspekci práce (§ 12 nebo § 25).

  1. porušení stanovené povinnosti při vzniku, změnách, skončení pracovního poměru, dohody o provedení práce nebo dohody o pracovní činnosti - hrozí pokuta do výše 300 tis. Kč
  2. neuzavře písemně pracovní smlouvu, dohodu o provedení práce nebo dohodu o pracovní činnosti - hrozí pokuta do výše 10 mil. Kč Kč


Zdroje: 
Zákon o inspekci práce