Hranice pro odvod pojistného u DPČ a jednatelů 3500 Kč

Dohoda o pracovní činnosti

Pokud pracujete na dohodu o pracovní činnosti (DPČ), do určité výše výdělku platíte pouze daň z příjmu, ale od určité hranice se musí z vydělané částky platit i zdravotní a sociální pojištění. Touto hranicí je od 1.1.2021 částka ve výši 3 500,- Kč hrubého / měsíc.

Jednatel

Stejná hranice 3 500,- Kč měsíčně se vztahuje rovněž odměnu na jednatele, jakožto člena orgánu právnické osoby, jehož příjmy se zdaňují dle Zákona o daních z příjmů § 6 stejně jako příjmy ze závislé činnosti.

Závěr

  • Pokud si na základě dohody o pracovní činnosti nebo jako jednatel vydělám 3.499,- Kč měsíčně, platím z této částky pouze daň z příjmu.
  • Pokud si vydělám 3.500,- Kč měsíčně a víc, platím kromě daně z příjmu i zdravotní a sociální pojištění a už se posouvám na úroveň odvodů jako u klasického zaměstnání

Zajímavost: limit pro srážkovou daň

Zajímavá věc, která vyplývá z formulace textu a ukazuje, že zákony nejsou 100% propojeny, je limit pro srážkovou daň. To funguje tak, že do 3500 Kč výdělku je z příjmů jednatele nebo zaměstnance na DPČ bez podepsaného prohlášení poplatníka odváděna srážková daň. Zálohová daň (daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti) nastupuje až od částku 3 501,- Kč, tedy tam je limit o 1 Kč vyšší.

To je zajímavé třeba proto, že každá z těchto daní se odvádí na jiný účet, resp. účet s jiným předčíslím.

 

Články o daních