IČO, DIČ a IČ DPH - jak to funguje na Slovensku?

Co jsou to za čísla a jaké jsou mezi nimi v jednotlivých zemích rozdíly?

 

IČO

Zkratka IČO znamená identifikační číslo osoby, zastarale IČ. Používat se mohou obě varianty.

 

IČO musí mít v ČR každý, kdo chce legálně podnikat, a odlišuje od sebe různé ekonomické subjekty. Jedná se o unikátní osmimístné identifikační číslo právnické osoby, podnikající fyzické osoby nebo dalších subjektů, např. nadace, politické strany, církve aj. Firmám přiděluje IČO po vzniku společnosti rejstříkový soud a OSVČ získají IČO při ohlášení živnosti nebo vystavení koncese od živnostenského úřadu.

IČO společnosti můžeme najít nebo si ověřit třeba v registru firem ARES (administrativní registr ekonomických subjektů) nebo v obchodním rejstříku. IČO OSVČ nalezneme v živnostenském rejstříku.

 

IČOna Slovensku stejný význam a účel a jedná se rovněž o unikátní osmimístné číslo.

Ověřit ho lze v Obchodním rejstříku Slovenské republiky, kde je možné vyhledávat podle obchodního jména, identifikačního čísla, jména a příjmení, sídla aj.

 

DIČ

DIČ je daňové identifikační číslo, je jedinečné a je určeno pro daňové účely.

 

DIČ v ČR získá každá právnická a fyzická osoba, která je plátcem jakékoliv daně (daň z příjmu, DPH). Přiděluje ho finanční úřad a skládá se z kódu země (CZ) a z osmi až deseti číslic (u právnických osob většinou IČO a u fyzických osob většinou rodné číslo).

DIČ slouží především pro komunikaci s finančním úřadem. Plátci DPH musí DIČ uvádět i na všech svých dokladech.

DIČ můžeme najít obdobně jako IČO v ARESu (pokud se jedná o plátce DPH), dále v registru plátců DPH.

 

DIČ na Slovensku je daňové identifikační číslo pouze pro daň z příjmu. Jedná se o desetimístné číslo, je odlišné od IČO a na rozdíl od České republiky neobsahuje předponu „SK“.

DIČ je přiděleno na začátku podnikatelské činnosti finančním / daňovým úřadem, který ho používá pro identifikaci daňového subjektu a znamená, že subjekt je registrovaný pro placení daně z příjmu. Musí ho mít každý, kdo má příjmy z podnikání (firmy, OSVČ, další osoby – například ty, kdo mají příjmy z pronájmu aj.). Uvádí se na všech daňových dokladech.

 

IČ DPH

IČ DPH se používá na Slovensku a tato zkratka znamená identifikační číslo k DPH.

IČ DPH je přiděleno správcem daně pouze podnikatelských subjektům, kteří jsou registrovaní jako plátci DPH, nebo mají obchodní partnery z EU, i když sami nejsou plátci DPH. Toto číslo je totožné s DIČ s tím, že před desetimístným číslem je uvedena předpona „SK“.

Každý, kdo má přidělené IČ DPH, ho musí uvádět na všech svých dokladech. A tohle je tedy pro nás v ČR to číslo, nikoli DIČ, které potřebujeme uvádět slovenskému zákazníkovi na doklad a které si ověřujeme, když mu prodáváme v režimu reverse charge zboží či službu.

 

Ověření slovenského plátce DPH je možné na stránkách Finanční správy SR nebo na portálu VIES.