Jak funguje otcovská dovolená v roce 2019?

Od ledna roku 2018 začala platit možnost nové sociální dávky pro čerstvé otce, tzv. otcovská poporodní péče. Jejím cílem je to, aby byl novým rodičům umožněn snadnější přechod do nové životní etapy a aby otcové nepřicházeli o cenné chvíle se svými dětmi. Z toho samozřejmě vyplývají určitá práva a určité povinnosti pro zaměstnance i jejich zaměstnavatele.

Prakticky už od začátku lidských dějin platí, že základní jednotkou státu je rodina. A pokud se rodina jako instituce dostane do problémů, pak se to odrazí i na fungování státu. V zájmu posílení rodiny a vztahů v ní se stát rozhodl přispět finanční odměnou rodičům a usnadnit jim kontakt s dítětem v prvních dnech či týdnech jeho narození. A to formou otcovské dovolené.

Tak trochu jiná dovolená

Otcovská dovolená, která platí od 1. ledna 2018, funguje na podobném principu jako mateřská dovolená v případě matky. Toto opatření má ale několik podmínek. Ne každý totiž může otcovskou dovolenou čerpat. Abyste o ni mohli zažádat, musíte splňovat alespoň jednu ze dvou základních podmínek. Tou první je fakt, že musíte být v pracovněprávním vztahu, tedy musíte mít účast na nemocenském pojištění. V případě zaměstnanců délka pojištění není rozhodujícím faktorem.

Týká se to také osob samostatně výdělečně činných, u kterých platí, že si musí platit pojištění bez přerušení alespoň v délce tří měsíců před porodem, respektive před nástupem na otcovskou. Dalším důležitým požadavkem, který musí být naplněn, je vztah k dítěti. Nejběžnějším případem je to, když jste uveden v rodném listě jako otec dítěte. Zákon ale pamatuje i na případy, v nichž je dítě svěřeno do péče pěstounům nebo je adoptováno. Za těchto okolností platí, že dítě musí být mladší sedmi let.

A kdy je možné čerpat náhradní placenou dovolenou? V období tzv. šestinedělí, tedy mezi prvním a šestým týdnem od narození dítěte, což platí i v případě, že je matka s dítětem ještě v nemocnici. Výjimkou by byla snad jen situace, při níž by dítě bylo v nemocnici z nějakých důvodů hospitalizováno po dobu všech šesti týdnů.

Nejlépe se mají v Jižní Koreji

V České republice otcovská poporodní dovolená trvá sedm kalendářních dní. Nevýhodou je možná to, že si ji nemůžete nijak rozdělit na více částí, ale čerpáte ji najednou. Po celou dobu dostává zaměstnanec 70 % z denního vyměřovacího základu mzdy, který je vypočítán stejně jako například u mateřské dovolené.

V rámci Evropy je to samozřejmě všude trochu jinak. Kupříkladu otcové v Belgii dostanou volno až na 19 týdnů, přičemž je jim vypláceno necelých 26 % mzdy. V Evropě mají nejdelší otcovskou dovolenou Francouzi, kteří mohou být doma až 28 týdnů s dvacetiprocentní mzdou. Nejdelší otcovskou v celosvětovém měřítku si užívají otcové v Jižní Koreji, neboť trvá 53 týdnů za 30,7 % ze mzdy.

Jak uplatnit nárok a co dělá zaměstnavatel

Nárok na otcovskou dovolenou uplatňuje v první řadě zaměstnanec a to pomocí formuláře „Žádost o dávku otcovské poporodní péče (otcovskou)“, který je ke stažení na stránkách ČSSZ. Po vyplnění jej předá zaměstnavateli, který údaje zkontroluje a doplní údaje o opětovném nástupu do práce, popřípadě hodinách, které zaměstnanec odpracoval v průběhu podpůrčí doby. Následně k žádosti o otcovskou přiloží vyplněný tiskopis „Příloha k žádosti o dávku“ a po uplynutí otcovské dovolené jej ihned předloží příslušné OSSZ.

V dubnu 2019 navíc Evropský parlament schválil směrnici, podle které budou mít otcové nebo druzí rodiče nárok na 10 dní místo sedmi.

Zdroje: 
https://www.finance.cz/500161-otcovska-dovolena/
https://www.penize.cz/kalkulacky/otcovska-poporodni-pece
https://www.cssz.cz/cz/nemocenske-pojisteni/davky/otcovska.htm
https://zpravy.aktualne.cz/zahranici/evropsky-parlament/otcovska-dovolena-bude-mit-deset-dni-schvalila-eu/r~14c95d04665611e98aa4ac1f6b220ee8/?redirected=1556531206