Co se počítá do obratu pro registraci k DPH?

Odpověď na otázku, co se počítá do obratu, mžeme najít v zákoně o DPH, konkrétně v § 4a je definován takto:

(1) Obratem se pro účely tohoto zákona rozumí souhrn úplat bez daně, včetně dotace k ceně, které osobě povinné k dani náleží za uskutečněná plnění, kterými jsou dodání zboží a poskytnutí služby, s místem plnění v tuzemsku, jde-li o úplaty za

  1. zdanitelné plnění,
  2. plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně, nebo
  3. plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně.

(2) Do obratu se nezahrnuje úplata z prodeje dlouhodobého majetku.

 

Co se do obratu pro DPH počítá?

Pojďme si k těm jednotlivým bodům z odstavců výše uvést nějaké příklady:

  1. zdanitelná plnění

Prodej běžného zboží v Čechách (víno, textil, potraviny, elektronika, ..) , poskytování služeb v ČR českým plátcům (stavebnictví, gastronomie, it služby, ...).

  1. plnění osvobozené od daně s nárokem na odpočet daně (§ 63 - § 71g ZDPH; s vazbou § 7 odst. 2 ZDPH - např.dodání zboží podnikateli do jiného státu EU)
  1. plnění osvobozené od daně bez nároku na odpočet daně podle § 54 až 56a, jestliže nejsou doplňkovou činností uskutečňovanou příležitostně (: finanční činnosti, penzijní činnosti, pojišťovací činnosti, pronájem nemovitosti,...)

 

Co se do obratu pro DPH nepočítá?

  • Nepatří tam zálohy (přijatá platba před uskutečněním plnění).
  • Nepatří tam poskytnnutí služby do třetích zemí ani EU podnikatelům (u služeb do EU se stávám identifikovanou osobou).
  • Nepatří tam prodej dlouhodobého majetku.

 

Souhrn úplat bez daně

Pokud jsem plátce DPH a sleduji obrat kvůli možnosti zrušení registrace, počítají se částky bez daně.

 

Za jaké období se obrat počítá?

Obrat se počítá za každých 12 měsíců zpětně, nestačí tedy kontrolovat jen kalendářní roky.

 

Jak to funguje u pronájmu?

Pokud budu mít pouze příjmy z nájmu (osvobozené od DPH - § 54 - §56a, případně jen další plnění z ad 3) výše - osvobozená od daně bez nároku na odpočet, plátcem se nestanu bez ohledu na výši obratu.

Pokud budu mít ale kromě nájmu i něco jiného z (ad 1) - zdanitelná nebo ad 2) - osvobozená s nárokem na odpočet), potom se budou příjmy z nájmu počítat do obratu pro registraci k DPH. A bude stačit, aby to v součtu překročilo dva miliony.

Teoreticky tedy i 1 999 000 Kč z nájmu a 2000 Kč faktura za poradenství mě v součtu učiní plátcem daně.

Výjimkou by bylo uskutečnňování osvobozených plnění příležitostně. Potom by se nepočítaly do obratu. To ale u příjmů z nájmu nebývá obvyklé, aby byly "příležitostné".

 

Maržový prodej - použité zboží, cestovní služba, atd.

Do obratu se počítají celkové úplaty za prodej zboží, nikoli tedy pouze přirážka.

 

Překročím obrat, od kdy se stávám plátcem?

Pokud například v říjnu překročím obrat 2 mil. Kč za dvanáct měsíců nazpět, do 15. listopadu se zaregistruju a plátcem daně jsem ze zákona k 1. prosinci. To znamená, že už vystavuju daňové doklady a za prosinec podám první přiznání s termínem do 25. ledna.

 

Zdroje: 

Zákon o DPH

Články o daních