Jak na odpočet DPH u věcí nakoupených před registrací?

Podle § 79 ZDPH může nový plátce uplatnit nárok na odpočet DPH u přijatého zdanitelného plnění pořízeného v období 12 po sobě jdoucích měsíců přede dnem, kdy se stala plátcem, pokud je toto plnění ke dni registrace součástí obchodního majetku.

Nárok na odpočet daně lze uplatnit za zdaňovací období, do něhož spadá den, kdy se osoba povinná k dani stala plátcem. Tzn. ten odpočet lze uplatnit pouze v prvním podávaném přiznání.

Pojďme se podívat podrobněji, jak to funguje u jednotlivých typů majetku nebo výdajů.

Kde lze a kde nelze uplatnit odpočet?

1. Služby

U služeb vyfakturovaných před datem registraci nelze uplatnit odpočet DPH.

2. Zásoby

Lze uplatnit odpočet DPH u zásob, které jsou ke dni registrace ještě na skladě.

3. Hmotný Majtek (nad 40 tis.)

Pokud je majetek zakoupen v aktuálním roce, lze uplatnit odpočet v plné výši. Pokud je majetek zakoupen v předešlém roce, lze uplatnit odpočet ve výši 4/5, resp. 9/10 u nemovitostí

Pozn.: §79 odst. 2) ZDPH odkazující na § 72 - 78d ZDPH

4. Drobný hmotný majetek (do 40 tis.)

V téhle kategorii mluvíme o majetku, který není podle interních předpisů zařazen do hmotného majetku, ale mohl být například rovnou proúčtován do spotřeby na 501. (Např. počítač, telefon, skartovačka, …)

Nárok na odpočet lze uplatnit v plné výši. Podmínkou je vést dobře evidenci takovéhoto drobného majetku a v případě kontroly prokázat jeho existenci a užití ve firmě k datu registrace, podobně jako u zásob

Kde se odpočet v prvním přiznání vykazuje

Odpočet se vykazuje na řádku 45 daňového přiznání k DPH. Zapisuje se tam jen částka DPH, základ se tady nikam nepíše.

A co se děje při ukončení registrace DPH

Při zrušení registrace je zase podobným způsobem potřeba upravit daňovou povinnost a vrátit uplatněný odpočet DPH ze zboží i z majetku evidovaného ke dni ukončení registrace v posledním přiznání.

Zdroje: 

§79 odst. 2) ZDPH odkazující na § 72 - 78d ZDPH

Články o daních