Kontrolní hlášení: přehled toho nejdůležitějšího, co nás čeká a jak s tím pracovat

Kdo podává kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení podávají plátci DPH, pokud:

 • uskutečnil zdanitelné plnění nebo přijal úplatu (tj. má v přiznání něco na řádcích 1, 2, 25)
 • přijal zdanitelné plnění nebo poskytl úplatu (řádky 40, 41, nebo 10, 11)
 • přijal plnění, kde má povinnost přiznat daň (řádky 3, 4, 5, 6, 9, 12, 13)
 • měl něco do činění s investičním zlatem (výroba, zprostředkování, prodej, přeměna)

Kontrolní hlášení nebudou podávat identifikované osoby a neplátci a pak také ti plátci, kteří neuskutečnili zdanitelné plnění a nic nepořídili nebo uskutečnili jen plnění osvobozená od daně.

 

Jak často a do kdy se podává kontrolní hlášení?

Kontrolní hlášení se podává do 25 dnů po skončení měsíce. Frekvence hlášení je

 • měsíční - u právnických osob
 • stejná jako u přiznání k DPH - u fyzických osob

Kde hrozí problémy s kontrolním hlášením?

Lhůta 5 dnů

Zjištěné chyby je potřeba opravit do 5 pracovních dnů ode dne zjištění nesprávných nebo neúplných údajů v podaném hlášení. Stejná lhůta 5 pracovních dní platí i pro případy, kdy finanční úřad vyzve k dodání, doplnění nebo opravě kontrolního hlášení.

Vysoké sankce spojené s kontrolním hlášením

O výši sankcí spojených s nově zavedeným kontrolním hlášením se diskutuje a pravděpodobně dojde k nějaké korekci. Zatím, ale platí následující sankce:

 • 1000 Kč – nepodám včas kontrolní hlášení a přijdu na to sám, než mě vyzve FÚ
 • 10 000 Kč – podám kontrolní hlášení až poté, co mě FÚ vyzval (zapomenu nebo kvůli technickému problému)
 • 30 000 Kč – nereaguju včas na výzvu ke změně, doplnění či potvrzení údajů
 • 50 000 Kč – nepodám kontrolní hlášení ani v náhradní lhůtě
 • 50 000 Kč
 • až do výše 500 000 Kč pokud závažným způsobem ztěžuju nebo mařím správu daní nepodáním kontrolního hlášení

 

Technické záležitosti při vyplňování kontrolního hlášení:

Evidenční číslo daňového dokladu

Finanční správa uvádí v odpovědi na dotazy, že evidenční číslo daňového dokladu je pro potřeby kontrolního hlášení nutno zachytit co nejpřesněji tak, jak je uvedeno na daňovém dokladu. Minimálně však musí být zachovány alfanumerické znaky ve správném pořadí shodně, jak jsou uvedeny na daňovém dokladu. Alfanumerické znaky znamená, že i písmena.

Velikost písmen nehraje roli, úvodní nuly není třeba opisovat.

Číslo na faktuřeSprávný tvar evidenčního čísla
FV-135/2016dFV-135/16d nebo FV13516d
000001589000001589 nebo 1589
250000123 (2015)250000123 (2015) nebo 2500001232015


Jak postupovat v Pohodě od Stormware

Zařazení do kontrolního hlášení se v Pohodě řídí kódem pro souhrnné hlášení. Tento kód je součástí nastavení Členění DPH. Pokud nevyhovuje nabízená kombinace, je možné vytvořit si nové vlastní členění DPH s jiným kódem pro souhrnné hlášení.

Účtování dokladů se tím komplikuje, což není vina výrobce software. Pozitivní je alespoň to, že pokud zůstane např. u členění „UD – Tuzemské plnění“ předvyplněná hodnota A4, A5, Pohoda automaticky doklad zařadí do oddílu kontrolního hlášení podle jeho výše. Doklad s částkou nižší než limit vstoupí do oddílu A5, s vyšší částkou do oddílu A4. Limit také platí pro přijatá zdanitelná plnění, u kterých příjemce uplatňuje nárok na odpočet daně na vstupu, tj. vyplňuje se řádek 40, 41 přiznání k DPH. Pro automatickou kontrolu limitu u členění DPH lze použít typ B2, B3.

Jsou zvláštní případy, kdy plnění vstupuje do části A5 bez ohledu na limit. Jde o situaci, kdy odběratel nemá tuzemské DIČ nebo nesdělí své DIČ a má se za to, že vystupuje jako fyzická osoba nepovinná k dani. Potom je nutné u dokladu zvolit členění DPH s konkrétní sekcí, např. „UDA5 – Tuzemské plnění bez ohledu na limit 10 000 Kč včetně DPH“ s předvyplněnou částí A5. Pohoda v tomto případě limit nekontroluje a doklad zařadí do sekce A5.

Pro vydané faktury, příjmové pokladní doklady a ostatní pohledávky by mělo platit, že datum pro kontrolní hlášení je DUZP (Část A kontrolního hlášení). Pro přijaté faktury, výdajové doklady, ostatní závazky, kde se to týká části B kontrolního hlášení, je nové pole Datum KH. Vyplňuje se v případě, že datum odpočtu/doručení není stejné jako datum zdanitelného plnění na dokladu.

Zdroje: 

<p>Podnikatel.cz<br />Stormware.cz<br />Daňová správa</p>

Články o daních