Opravné (řádné) kontrolní hlášení

Opravné kontrolní hlášení se podává, je-li potřeba opravit reportované údaje a lhůta pro podání řádného kontrolního hlášení ještě neuplynula (obvykle před 25. dnem po skončení měsíce). V opravném hlášení se uvádějí znovu všechny údaje, ale správně.

Následné kontrolní hlášení

Následné kontrolní hlášení se podává, je-li potřeba opravit reportované údaje a lhůta pro podání řádného kontrolního hlášení již uplynula. V  následném hlášení také uvádějí znovu všechny údaje tak, jak by mělo být. Neopravuje se to tedy formou rozdílů jako u dodatečného přiznání k DPH.
Lhůta pro podání následného kontrolního hlášení je 5 pracovních dnů od zjištění důvodu pro opravu.

Opravné následné kontrolní hlášení

Této kombinace můžu využít v případě, že podám následné hlášení kvůli chybě a následně zjistím ještě před uplynutím pěti dnů, které jsem na podání následného kontrolního hlášení měl, že je potřeba jej znovu změnit.

Sankce u kontrolního hlášení

  • 1 000 Kč - pokud nepodám kontrolní hlášení v termínu, přijdu na to sám a podám ho aniž by mě správce daně stihl vyzvat (Tahle sankce hrozí i při nedodržení lhůty pěti pracovních dnů u následného kontrolního hlášení.)
  • 10 000 Kč - pokud nepodám kontrolní hlášení v termínu, nepřijdu na to sám a podám ho až poté, co mě správce daně vyzval
  • 30 000 Kč - automaticky, pokud do 5 pracovních dní neodpovím na výzvu finančního úřadu na doplnění či potvrzení údajů v podaném kontrolním hlášení.
  • 50 000 Kč - viz bod 30 000, pokud nereaguju ani v náhradní lhůtě
  • až 500 000 Kč - pokud závažným způsobem ztěžuju nebo mařím správu daní

 

Naštěstí se alespoň pokuty nepředepisují vždy (platí u 1 000 Kč) a v určitých situacích jsou způsoby, jak dosáhnout u pokut (10 000, 30 000 a 50 000 Kč) prominutí.

Zdroje: 

Zákon o DPH § 101f
https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/pro-media/tiskove-zpravy/2017/Prominuti-pokut-za-nepodani-KH-2018-zustava-stejne-8957