Nespolehlivý plátce. Na co dát pozor a jak se jím nestát

Říká se, že největším bohatstvím muže je jeho dobré jméno. V obchodní sféře to platí stejně jako v otázce plátce DPH a úhrady jeho povinností ke správci daně. Označení nespolehlivý plátce daně s sebou nese řadu problémů. Co to znamená a na co si dát pozor?

V dřívějších dobách se mezi gentlemany obchodovalo tak, že si při dohodě dva muži podali ruce na znamení, že na sebe berou plnou odpovědnost a že jejich slovo platí, ať se děje cokoli. Nebylo zapotřebí žádných dalších smluv, žalob nebo snad dokonce vymahačů dluhů. Ty doby jsou už ale dávno pryč a dnes se spíš řeší neplnění závazků navzdory podepsaným smlouvám.

Otázka spolehlivosti při placení daní je již velmi stará. Přesto byl pojem označující nespolehlivého plátce v českém zákoně zaveden až v roce 2013. Nálepku nespolehlivého plátce může dostat každý plátce DPH, který závažným způsobem porušuje své povinnosti ke správě daně. Jeho jednání nepostihuje pouze takového podnikatele, ale jak si ukážeme níže, také osoby, které s ním obchodují.

Kdy se ze mě může stát nespolehlivý plátce?

To, kdo je a není spolehlivý plátce, určuje správce daně podle daných kritérií, která se čas od času mění a zpřesňují. Nespolehlivým plátcem se můžu stát v několika případech. Jedním z nich je vydání platebního výměru, jehož výsledkem je vyměření nebo doměření DPH ve výši minimálně 500 tisíc KčOd roku 2018 je možné považovat za nespolehlivého takového plátce, který ve svém daňovém přiznání uvede výrazně odlišnou daň (minimálně o 500 tisíc Kč), než která mu byla stanovena a pokud ji neuhradil v náhradním termínu. 

Jiným důvodem může být dluh na DPH alespoň 500 tis. Kč ve třech kalendářních měsících po sobě jdoucích.

Dalším motivem může být zapojení se do podezřelých obchodů nebo porušení zákona s důsledkem neuznání nároku na odpočet DPH minimálně o 500 tisíc Kč.

Kromě toho se v mnoha případech jedná o opakované chování.

A v neposlední řadě se nespolehlivým plátcem může stát plátce, který nereaguje na výzvy, není schopen doložit chybějící informace nebo uvádí nepravdivý údaj ohledně skutečného sídla společnosti, také plátce, který alespoň 2x za rok nazpět nepodal daňové přiznání nebo hlášení.

Toto opatření cílí především na sledování postranních úmyslů a vidiny vlastního prospěchu, nikoli na neúmyslné chyby. Pro lepší orientaci v tom, zda nějaký plátce není nespolehlivým, slouží registr plátců DPH, v němž jsou tyto údaje uvedeny.

To je klíčové zejména kvůli ručení za odvod DPH. Jsem-li plátcem DPH a odebírám-li nějaké zboží od osoby, která je v okamžiku nákupu vedena jako nespolehlivý plátce, pak automaticky přebírám ručení za nezaplacené DPH u konkrétního zboží.

Jak z toho ven?

Pokud je někdo označen jako nespolehlivý plátce, přijde mu vyrozumění a má 15 dní na to, aby podal odvolání. Jedním z postihů je nucená transformace ze čtvrtletního na měsíční zdaňovací období. Tuto povinnost správce daně ukládá hned v následujícím čtvrtletí poté, co se daňový subjekt stal nespolehlivým plátcem.

Zařazení mezi nespolehlivé plátce bude na internetu zveřejněno až poté, kdy bude ukončen proces odvolání, ale přesto tím utrpí minimálně dobré jméno firmy, potažmo obchodní vztahy. Což může firmu poškodit na delší dobu. Zbavit se této negativní nálepky lze až v tu chvíli, kdy firma po celý další rok neporušila své povinnosti. Pak si může podat žádost, kterou správce daně prověří a v lepším případě vyhoví. V horším případě negativního závěru je nutné čekat na další žádost opět rok.

Zákon chrání podnikatele a firmy a umožňuje jim předcházet možnému riziku ručení za daň i jejímu dvojímu placení. Podle znění § 109a zákona o DPH je možné zaplatit daň přímo na účet správce daně namísto dodavateli. K tomu je však nutný souhlas od dodavatele, protože bez něj může nezaplacenou částku požadovat jako neuhrazený dluh.

Zdroje: 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/informace-stanoviska-a-sdeleni/nespolehlivy-platce/nespolehlivy-platce-dph-5618
https://www.jakpodnikat.cz/nespolehlivy-platce-ruceni-za-odvod-dph.php
https://www.podnikatel.cz/danovy-portal/dan-z-pridane-hodnoty/nespolehlivy-platce-dph/
https://www.podnikatel.cz/clanky/financni-sprava-rozsirila-kriteria-pro-aplikaci-nespolehliveho-platce-dph/
https://www.kurzy.cz/dph/platci-dph/nespolehlivy-platce/

Články o daních