Paušální daň - stručně

Paušální daň byla zavedena s účinností od 1. ledna 2021 novelou Zákona o daních z příjmů (zákon č. 586/1992 Sb., dále jen ZDP). V paušálním režimu platím paušální zálohy na zálohová období. Zálohovým obdobím je kalendářní měsíc. Výše paušální zálohy pro rok 2022 činí 5.994,- Kč měsíčně.

Při splnění všech zákonem stanovených podmínek již nemusím po skončení zdaňovacího období nic doplácet ani mi nevznikají přeplatky. Nemusím ani podávat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob ani pojistné přehledy na sociální a zdravotní pojištění.

Koho se vůbec možnost paušální daně týká? - podmínky

 • obrat v loňském roce pod 1 mil. Kč
 • nejsem plátcem DPH
 • podnikání je mým jediným zdrojem příjmů (s výjimkou příjmů od daně osvobozených a příjmů, z nichž je daň vybírána srážkou podle zvláštní sazby daně)
 • nejsem dlužníkem, vůči němuž by bylo zahájeno insolvenční řízení
 • do 10.1. podá oznámení o vstupu do paušálního režimu (nebo při zahájení činnosti)

Výhody

 • jedna platba místo třech (daň z příjmů, zdravotní pojištění, sociální pojištění)
 • nemusím podávat daňové přiznání
 • úspora výdajů souvisejících se zpracováním daňového přiznání prostřednictvím poradce a výdajů spojených s vedením daňové evidence
 • méně administrativy

Nevýhody

 • nemůžu uplatnit daňové slevy (kromě té na poplatníka): tzn. na manžela / manželku s nízkými příjmy, zvýhodnění na děti, slevu na invaliditu, slevu na studenta aj.
 • nemůžu uplatnit odečitatelné položky – třeba úroky z úvěrů, dary, penzijní připojištění, životní pojištění aj.
 • nemůžu uplatnit ani odpočet daňové ztráty z minulých zdaňovacích období (když jsem nebyl v režimu paušální daně).

Zvážit by to měli ti, kdo si chtějí v dohledné době zařídit hypotéku, a zjistit si, jaké od nich bude chtít banka doklady. Dost často chtějí banky u živnostníků daňové přiznání. Když ho nebudou moci doložit, tak nemusí na hypotéku dosáhnout vůbec nebo jen v omezené výši.

Můžu z režimu paušální daně vystoupit?

Paušální režim lze ukončit pouze na konci kalendářního roku, až už dobrovolně nebo povinně při porušení podmínek. Pokud ale OSVČ ukončí nebo přeruší činnost, pak se paušální režim ukončí i v průběhu roku.

Zdroje: 

Zákon o daních z příjmů č. 586/1992 Sb.
e-Bulletin, vydání 44, 6.1.2021, článek Zamyšlení nad výhodami a nevýhodami paušální daně, autor Ivan Macháček

Články o daních