Pokuty u DPH a kontrolního hlášení. Jejich výše a prominutí

Od ledna 2016 si plátci DPH museli zvyknout na další práci, která se pojí s podáním DPH. Tou je podávání kontrolního hlášení, jehož cílem je zamezit možným daňovým podvodům. Jaké existují sankce v případě, že kontrolní hlášení nepodáte? A je možné dosáhnout prominutí sankcí? To si rozebereme níže.

Každý plátce DPH musí od ledna 2016 podávat kontrolní hlášení. Správce daně se díky němu snáze dostane k informacím o možných daňových podvodech, které pak může postihovat, popřípadě úplně eliminovat. Tím samozřejmě plátcům DPH vzniká více povinností a více práce. Tu navíc musí zvládnout do určitých termínů. V případě právnické osoby se podává za kalendářní měsíc, a to nejpozději do 25 dnů po skončení kalendářního měsíce. Fyzické osoby jej podávají ve lhůtě pro podání daňového přiznání, opět nejpozději do 25 dní po skončení zdaňovacího období.

A když ho nepodám?

Tyto lhůty je lepší dodržovat, protože v případě jejich porušení může finanční úřad sáhnout k nejrůznějším sankcím. Ty můžeme rozdělit podle času, kdy dodáme kompletní a správné kontrolní hlášení na několik variant. Tou první je možnost, kdy kontrolní hlášení spojené s daňovým přiznáním podám dodatečně bez vyzvání úřadů. V takovém případě je pokuta nastavena na 1 000 Kč. Když mne ale správce daně nejprve vyzve a já teprve v náhradním termínu na jeho výzvu zareaguji, pokuta se násobí až na částku 10 tisíc Kč.

Když správce daně vyzve příslušnou osobu k doplnění, potvrzení nebo změně nahlášených údajů v podaném kontrolním hlášení bez zpětné reakce, výše pokuty již činí 30 tisíc Kč. A rovnou 50 tisíc korun může finanční úřad vyžadovat za nepodání kontrolního hlášení ani v náhradní době jím stanovené. Kromě toho může správce daně rozhodnout o pokutě ve výši 50 tisíc Kč v případě, kdy nereaguji na výzvu k doplnění či změně údajů.

Nejvyšší možná pokuta pak činí 500 tisíc Kč a k té může správce daně sáhnout v případě, že by zainteresovaná osoba mařila nebo jiným způsobem ztěžovala správu daní nepodáním kontrolního hlášení. Často se totiž stává, že dotyčný podnikatel opakovaně nepodává kontrolní hlášení včas nebo jej podává s chybnými údaji a čeká na výzvu úřadů. Delší dobu nebylo možné udělit mu nejvyšší pokutu i přesto, že opakovaně svým jednáním maří správní řízení. V prosinci minulého roku proto prošel návrh, podle kterého už často chybující podnikatel nemusí obdržet nejprve pokuty nastíněné výše, nýbrž může být pokutován rovnou nejvyšší částkou.

Kdy je možné prominout nastavené sankce

V některých případech lze samozřejmě navrženou sankci prominout. Jedná se dokonce o většinu z těchto pokut, konkrétně pokuty ve výši 10 tisíc, 30 tisíc a 50 tisíc Kč. Nejnižší pokutu 1 000 Kč sice odpustit nelze, ale v zákoně nalezneme dodatek, který stanoví, že je možné odpustit jeden přestupek za kalendářní rok. Konkrétní postupy upravuje aktualizovaný metodický pokyn GFŘ-D-29.

Kromě jednoho prominutí sankce 1 000 Kč lze prominout také pozdní reakci v období pěti pracovních dnů v případě, že povinnost podat kontrolní hlášení vznikla neopodstatněně. Dále pak v situaci, kdy plátce DPH potvrdí během pěti pracovních dnů údaje podané v předchozí podané verzi hlášení jako správné. Poslední kategorií je prominutí sankcí, které předtím nebyly časově nijak omezeny a vznikl tzv. ospravedlnitelný důvod.

Zdroje: 

https://www.financnisprava.cz/cs/dane/dane/dan-z-pridane-hodnoty/kontrolni-hlaseni-DPH/sankce

https://www.financnisprava.cz/cs/financni-sprava/media-a-verejnost/tiskove-zpravy/tz-2018/prominuti-pokut-za-nepodani-kh-dph-9494

https://www.podnikatel.cz/clanky/u-kontrolnich-hlaseni-bude-moct-dostat-pokutu-500-000-kc-vice-podnikatelu/

https://portal.pohoda.cz/dane-ucetnictvi-mzdy/dph/pokuty-za-nepodani-kontrolniho-hlaseni-2019/

 

Články o daních