Silniční daň 2014

Téměř vše, co se týká silniční daně upravuje zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční. Podívejme se, jak to se silniční daní vlastně je. Kdo ji platí? Kdy se platí? Jaké jsou sazby? Naleznete ke stažení i formulář pro daňové přiznání k silniční dani.

Formulář - daňové přiznání k silniční dani

Formulář je možné si vyzvednout na finančním úřadu nebo stáhnout níže spolu s pokyny, díky kterým pak již vyplnění není velkým problémem.
Přiznání k silniční dani - formát pdf
Příloha k přiznání k silniční dani - formát pdf
Pokyny k vyplnění přiznání k silniční dani

Předmět silniční daně

Co je a není předmětem daně upravuje § 2 zákona o silniční dani.

Předmětem daně jsou vozidla registrovaná a provozovaná v České republice, jsou-li používána k podnikání. Bez ohledu na to, zda jsou používána k podnikání, jsou předmětem daně vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny určená výlučně k přepravě nákladů a registrovaná v České republice.

Předmětem daně nejsou

 1. speciální pásové automobily a ostatní vozidla podle zvláštního právního předpisu, jakož i zemědělské a lesnické traktory a jejich přípojná vozidla a další zvláštní vozidla podle zvláštního právního předpisu,
 2. vozidla, kterým byla přidělena zvláštní registrační značka.

Osvobození od daně

§ 3 zákona o silniční dani uvádí, která vozidla jsou od silniční daně osvobozena. Ze zajímavějších jsou to vozidla pod 12 tun na elektrický, hybridní nebo plynový pohon.

Kdo je poplatníkem silniční daně?

Na tuto otázku odpovídá § 4 zákona o silniční dani.

 1. Poplatníkem daně je fyzická nebo právnická osoba, která
  1. je provozovatelem vozidla registrovaného v České republice v registru vozidel a je zapsána v technickém průkazu,
  2. užívá vozidlo, v jehož technickém průkazu je zapsána jako provozovatel osoba, která zemřela, zanikla nebo byla zrušena, anebo vozidlo, jehož držitel je odhlášen z registru vozidel.
 2. Poplatníkem daně je rovněž
  1. zaměstnavatel, pokud vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, pokud daňová povinnost nevznikla již provozovateli vozidla,
 3. Je-li u téhož vozidla poplatníků více, platí daň společně a nerozdílně.

Daňový základ pro silniční daň

Podle § 5 je základem daně, neboli kritériem, podle kterého se daň platí:

 1. zdvihový objem motoru v cm3 u osobních automobilů s výjimkou osobních automobilů na elektrický pohon,
 2. součet největších povolených hmotností na nápravy v tunách a počet náprav u návěsů,
 3. největší povolená hmotnost v tunách a počet náprav u ostatních vozidel.

Údaje se zjistí z technického průkazu vozidla.

Sazby silniční daně

Podle § 6 vypadají sazby silniční daně následovně:

Sazby silniční daně pro osobní automobily

Zdvihový objem motoruSazba daně
do 800 cm31 200 Kč
nad 800 cm3 do 1 250 cm31 800 Kč
nad 1 250 cm3 do 1 500 cm32 400 Kč
nad 1 500 cm3 do 2 000 cm33 000 Kč
nad 2 000 cm3 do 3 000 cm33 600 Kč
nad 3 000 cm34 200 Kč

Sazby silniční daně podle počtu náprav a hmotnosti

Počet nápravHmotnostSazba
1 nápravado 1 tuny1 800 Kč
nad 1 t do 2 t2 700 Kč
nad 2 t do 3,5 t3 900 Kč
nad 3,5 t do 5 t5 400 Kč
nad 5 t do 6,5 t6 900 Kč
nad 6,5 t do 8 t8 400 Kč
nad 8 t9 600 Kč
2 nápravydo 1 tuny1 800 Kč
nad 1 t do 2 t2 400 Kč
nad 2 t do 3,5 t3 600 Kč
nad 3,5 t do 5 t4 800 Kč
nad 5 t do 6,5 t6 000 Kč
nad 6,5 t do 8 t7 200 Kč
nad 8 t do 9,5 t8 400 Kč
nad 9,5 t do 11 t9 600 Kč
nad 11 t do 12 t10 800 Kč
nad 12 t do 13 t12 600 Kč
nad 13 t do 14 t14 700 Kč
nad 14 t do 15 t16 500 Kč
nad 15 t do 18 t23 700 Kč
nad 18 t do 21 t29 100 Kč
nad 21 t do 24 t35 100 Kč
nad 24 t do 27 t40 500 Kč
nad 27 t46 200 Kč
3 nápravydo 1 t1 800 Kč
nad 1 t do 3,5 t2 400 Kč
nad 3,5 t do 6 t3 600 Kč
nad 6 t do 8,5 t6 000 Kč
nad 8,5 t do 11 t7 200 Kč
nad 11 t do 13 t8 400 Kč
nad 13 t do 15 t10 500 Kč
nad 15 t do 17 t13 200 Kč
nad 17 t do 19 t15 900 Kč
nad 19 t do 21 t17 400 Kč
nad 21 t do 23 t21 300 Kč
nad 23 t do 26 t27 300 Kč
nad 26 t do 31 t36 600 Kč
nad 31 t do 36 t43 500 Kč
nad 36 t50 400 Kč
4 a více nápravdo 18 t8 400 Kč
nad 18 t do 21 t10 500 Kč
nad 21 t do 23 t14 100 Kč
nad 23 t do 25 t17 700 Kč
nad 25 t do 27 t22 200 Kč
nad 27 t do 29 t28 200 Kč
nad 29 t do 32 t33 300 Kč
nad 32 t do 36 t39 300 Kč
nad 36 t44 100 Kč

Snížení sazby silniční daně

 • V případě zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu činí sazba daně 25 Kč za každý den použití osobního automobilu nebo jeho přípojného vozidla, je-li to pro poplatníka (zaměstnavatele) výhodnější.
 • Sazba daně podle odstavce 2 se snižuje o 25 % u vozidel, která jsou podle údajů zapsaných v technickém průkazu určena pro činnosti výrobní povahy v rostlinné výrobě podle Standardní klasifikace produkce ČSÚ, kód 01.41.11.
 • Sazba daně se u vozidel snižuje o
  • 48 % po dobu následujících 36 kalendářních měsíců od data jejich první registrace a o
  • 40 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců a o
  • 25 % po dobu následujících dalších 36 kalendářních měsíců.
 • Nárok na příslušné snížení sazby daně vzniká počínaje kalendářním měsícem prvé registrace vozidla a končí u téhož vozidla po 108 kalendářních měsících.

Vznik a zánik daňové povinnosti a změna poplatníka

Daňová povinnost vzniká kalendářním měsícem, ve kterém se vozidlo stalo předmětem daně. Zaniká kalendářním měsícem následujícím po měsíce, ve kterém vozidlo přestalo být předmětem daně.

Při změně poplatníka se použije ustanovení § 8 odst. 2 zákonu o silniční dani, kpodle kterého při změně poplatníka zaniká původnímu poplatníku daňová povinnost kalendářním měsícem, který předchází vzniku daňové povinnosti novému poplatníku daně.

Termíny pro daňové přiznání a zálohy na daň

Daňové přiznání se podává do 31. ledna kalendářního roku následujícího po uplynutí zdaňovacího období bez ohledu na to, jestli mu daňové přiznání zpracovává daňový poradce nebo ne.

Zálohy na daň se platí 15.4., 15.7., 15.10., 15.12.


Zdroje: 

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční


Články o daních