Skupiny pro výpočet daně dědické a darovací

Rozdělení osob do skupin pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí

Pro účely výpočtu daně dědické, daně darovací a daně z převodu nemovitostí jsou osoby zařazeny do tří skupin vyjadřujících vztah poplatníka k zůstaviteli, dárci (obdarovanému) nebo nabyvateli (převodci). Příbuzenským vztahům vzniklým narozením jsou na roveň postaveny vztahy založené osvojením.

Do I. skupiny patří – příbuzní v řadě přímé a manželé.

Do II. skupiny patří

  1. příbuzní v řadě pobočné, a to sourozenci, synovci, neteře, strýcové a tety,
  2. manželé dětí (zeťové a snachy), děti manžela, rodiče manžela, manželé rodičů a osoby, které s nabyvatelem, dárcem nebo zůstavitelem žily nejméně po dobu jednoho roku před převodem nebo smrtí zůstavitele ve společné domácnosti a které z tohoto důvodu pečovaly o společnou domácnost nebo byly odkázány výživou na nabyvatele, dárce nebo zůstavitele.

Do III. skupiny patří– ostatní fyzické osoby a právnické osoby.

Sazba daně dědické a darovací podle zařazení do skupin

Základ daně (dědictví/dar) Výše daně v závislosti na příbuzenské skupině
od do I. skupina II. skupina III. skupina
- 1 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 7 %
1 mil. Kč 2 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 70 000 Kč + 9 %
2 mil. Kč 5 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 160 000 Kč + 12%
5 mil. Kč 7 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 520 000 Kč + 15 %
7 mil. Kč 10 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 820 000 Kč + 18 %
10 mil. Kč 20 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 1 360 000 Kč + 21 %
20 mil. Kč 30 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 3 460 000 Kč + 25 %
30 mil. Kč 40 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 5 960 000 Kč + 30 %
40 mil. Kč 50 mil. Kč 0 Kč 0 Kč 8 960 000 Kč + 35 %
50 mil. Kč a více 0 Kč 0 Kč 12 460 000 Kč + 40 %

Pozn.: V posledním sloupci tabulky je částka v Kč a daňová sazba. Daňovou sazbou se násobí částka, o kterou přesahuje daňový základ spodní hranici intervalu.

Zdroje: 
Zákon č. 357/1992 Sb., o dani dědické, dani darovací a dani z převodu nemovitostí
Články o daních