Výhody a nevýhody přechodu z OSVČ na právnickou osobu

V dnešní době je celkem běžné, že se živnostníci, kterým se podnikání daří, rozhodnou podnikat „ve velkém“. Přechod z OSVČ na společnost s ručením omezeným s sebou nese mnoho změn. Jaké jsou výhody a nevýhody takového kroku?

Snem každého obchodníka a živnostníka je situace, kdy se jeho podnikání bude dařit a kdy porostou jeho příjmy. Kdy jeho čistý zisk bude stále vyšší, jeho renomé výraznější a počet zakázek či prodeje stále vyšší. A právě to je ideální doba na to, aby člověk přemýšlel, co dál. Zůstane jen živnostníkem, nebo se pokusí vytvořit vlastní firmu?

Proč nepřecházet z OSČ na s.r.o.

Finančně (co se týče odvodů státu) se to u nižších příjmů nemusí vyplácet. Pro korporace je také složitější administrativa, vedou povinně účetnictví. A řada dalších poplatků je pro korporace vyšší (např. zápisy do obchodního rejstříku vs. změny v živnostenském rejstřku).

Přecházet na s.r.o. také nedává smysl, pokud se snažíte o osobní přístup k zákazníkovi a marketing založený na vašem vlastním jménu, pověsti a "značce".  

Důvody přechodu z OSVČ na společnost

Důvodů, proč naopak založit vlastní firmu, může být mnoho. Jedním z nich může být větší prestiž a lepší image. Pod záštitou a logem firmy bude vaše podnikání působit mnohem serióznějším dojmem a je větší šance, že vás zákazníci z branže budou brát jako důvěryhodnějšího a stabilnějšího obchodního partnera.

Jakožto živnostník také budete od určité výše příjmu platit mnohem více peněz na sociálním a zdravotním pojištění, než kolik odvádí s.r.o. ze zisku na dani z příjmů. Klíčovou výhodou může být také to, že přestanete ručit za závazky podnikání celým majetkem, ale místo toho bude ručit jen do výše nesplacené částky základního kapitálu.

Založení nové společnosti a přechod

To bylo jen několik důvodů, proč někteří obchodníci přecházejí do režimu právnické osoby. Jak se to ale konkrétně dělá? Nejběžnějším způsobem je založení společnosti s ručením omezeným. Jednak je důvodem rychlost celého procesu a rovněž velmi nízká administrativní zátěž. Založení firmy je samozřejmě časově, finančně i administrativně náročnějším procesem než zakládání živnosti. A řídí se vlastními pravidly.

Pokud založíte novou právnickou osobu, vaše staré podnikání tím nepřestane existovat. Jakožto právnická osoba získáte nové IČO, pod kterým budete podnikat.

Veškeré smlouvy a kontrakty s partnery, smlouvy nebo pohledávky nezanikají, je potřeba je převést na nový subjekt. Vznik společnosti je třeba nahlásit příslušným orgánům (jako Finanční úřad, zdravotní pojišťovna, Česká správa sociálního zabezpečení atd.). Kromě toho je třeba informovat své obchodní partnery o změnách a důležitých údajích, mezi které patří IČO, DIČ nebo číslo bankovního účtu, popř. změnit smlouvy.

Jak zrealizovat přechod efektivně?

V zásadě rozlišujeme tři možnosti, jak přejít ze živnostníka na založenou firmu. Tím prvním a zdaleka nejčastějším řešením je založení nové společnosti a souběžně s tím provozované podnikání fyzické osoby. Postupem času pak ukončujete její podnikání a zároveň převádíte její majetek (obvykle formou odprodeje) na založenou společnost. Oblíbenost tohoto postupu spočívá převážně ve finanční nákladnosti, která je v porovnání s jinými způsoby nejmenší.

V podstatě vám stačí jen prostředky na založení společnosti, popřípadě na nákup tzv. ready made společností. Jako ideální se toto řešení jeví zvláště pro menší podnikatele, kteří nemají příliš mnoho zboží či majetku na převádění. Zjednodušeně by se dalo říct, že podnikatel k určitému dni ukončí svou činnost a začne podnikat jakožto s.r.o.

Druhou možností je založení nové společnosti s následným prodejem obchodního závodu předchozí fyzické osoby. Na základě smlouvy o prodeji majetku s.r.o. koupí nově vytvořená společnost obchodní závod s jeho movitým a nemovitým majetkem, s jeho povinnostmi a právy. Tato metoda je časově rychlejší a od roku 2014 se pyšní ještě jednou výhodou. Pro tento prodej není nutný znalecký posudek experta, takže si hodnotu závodu určuje obchodník sám. Limitován je ovšem kvůli propojenosti osob cenou obvyklou. Převod se týká i dluhů. S nimi věřitelé obchodníka nemusí souhlasit, takže původní podnikatel ručí za jejich uhrazení.

Třetí a ze všech také nejnákladnější možnost spočívá ve vytvoření společnosti, do jejíhož základního kapitálu podnikatel vloží dosavadní obchodní závod. I proto zákon vyžaduje řádné a ověřené ocenění znalcem podle výběru zakladatele. Kladem tohoto kroku je to, že ručí za kontinuitu podnikání. Obchodní partneři i zaměstnanci díky tomu mají jistotu, že spolupracují se stejným obchodníkem.

Nevýhodou celého procesu je jednak finanční nákladnost a jednak časová prodleva, způsobená mimo jiné procesem a vyhotovením znaleckého posudku. Vystavení znaleckých posudků se u větších firem může pohybovat v řádech desítkách tisíc korun.

Zdroje: 

https://www.profispolecnosti.cz/cs/ostatni-rady-a-zkusenosti/prechod-z-osvc-na-pravnickou-osobu/a-1411/
http://overovac.cz/vyhody-a-nevyhody-prechodu-z-osvc-na-pravnickou-osobu
https://www.podnikatel.cz/clanky/prechod-z-osvc-na-s-r-o-jak-a-kdy-je-to-nejvhodnejsi/
https://www.ipodnikatel.cz/Zahajeni-podnikani/jak-na-prechod-z-osvc-na-sro.html
https://www.officehouse.cz/2018/04/10/jakou-formu-podnikani-si-vybrat-vyhody-nevyhody-r-osvc/

Články o daních