Vývoz v rámci EU a databáze pro ověření DIČ

Jak je to s vývozem při vývozu v rámci EU?

Tuto problematiku upravuje Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty , Hlava 2, zvláště § 64. Na straně vývozce v ČR (nebo dodavatele zboží) předpokládáme plátce DPH, který dodává osobě v jiném členském státě. Potom dochází ke 2 situacím:

  1. Dodání zboží osobě, která je registrovaná k DPH v jiném členském státě
  2. Jedná se o osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH (§64 zákona o DPH). Český plátce tak bude dodávat zboží za ceny bez daně a tato dodání deklaruje ve svém daňovém přiznání k DPH jako dodání zboží do jiného členského státu. Pořizovatel zboží, který je osobou registrovanou k DPH v jiném členském statě, je pak povinen toto zboží řádně přiznat a zdanit ve svém státu v rámci podávaného přiznání k DPH.

  3. Dodání zboží osobě, která není registrovaná k DPH v jiném členském státě
  4. Při dodání zboží osobě, která není registrovaná k DPH v jiném členském státě nebo osobě, pro kterou není pořízení zboží z jiného členského státu předmětem daně, se nejedná o osvobozené plnění. Zboží je dodáváno za cenu včetně DPH podle sazby v tuzemsku.

Při dodání zboží do nečlenského státu EU se jedná o vývoz zboží, což je považováno za osvobozené plnění s nárokem na odpočet DPH bez ohledu na to, zda je pořizovatel zboží ve své zemi registrován k DPH nebo ne. Český plátce bude dodávat zboží za cenu bez daně a transakci deklaruje ve svém přiznání k DPH jako vývoz zboží. Nárok na osvobození bude dále prokazován na základě potvrzené celní deklarace. Pořizovatel zboží sídlící mimo EU je pak povinen toto zboží řádně zdanit ve své zemi podle tamější právní úpravy.

Ověřování DIČ v rámci EU

V praxi se proto přistupuje k tomu, že dodavatel provádí na základě ověření DIČ v databázi EU, zda je odběratel plátcem DPH. Databáze pro ověření DIČ v EU se nachází na adrese Daňové a celní unie a je poskytována prostřednictvím systému VIES.

Zdroje: 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty
Businessinfo.cz

Články o účetnictví