COVID podpora a úlevy - shrnutí k 3.4.2020

V souvislosti se snahou zastavit šíření viru vláda ČR vydala řadu nařízení a zákazů, mezi něž patří omezení i uzavírání některých provozů. Další jsou tím následně přímo nebo nepřímo ovlivněni.

Tam, kde je to možné, se zaměstnanci přesouvají do módu home office, popřípadě zůstávají doma. Nařízená karanténa a výjimečný stav v České republice mají přímý vliv na schopnosti mnoha firem i živnostníků dostát svým závazkům. Která opatření lze využít pro ulehčení situace a co z toho, o čem se mluví, je reálné a co jsou spekulace a návrhy, které ještě nemusí projít?

Popisovaný stav je k 3.4.2020. A buď v textu jsou připojeny další odkazy na důvěryhodné zdroje.

 

Schválená pomoc: daně, odvody,  dalších povinnosti

 1. posunutí termínu pro podání daňového přiznání fyzických i právnických osob až 1. července 2020, vč. splatnosti daně (automatické formou prominutí sankcí, bez nutnosti žádat)
 2. zrušení záloh na daň z příjmů až do 31.7.2020
 3. posečkání, případně rozložení plateb u dalších daní (potřeba požádat, prominuty správní poplatky do 31.7.2020)
 4. prominutí sankcí z pozdějších podání kontrolního hlášení a přiznání DPH
 5. institut zpětného působení daňové ztráty za 2020 do předchozích období (formou dodatečného přiznání)
 6. EET pardon - finanční a celní správa mají plnit do 31.7. funkci poradní, nikoli kontrolní

 

Pro OSVČ

 1. odpuštění plateb na sociální a zdravotní na půl roku ve výši minimálních záloh
 2. jednorázová podpora 25 tis. Kč (schváleno vládou, vyplácet má FÚ, pro zasažené, dokládá se čestným prohlášením)

Pro zaměstnavatele

 1. program Antivirus (rozběhne se od 6.dubna)

https://www.mpsv.cz/antivirus - viz .pdf manuál
https://www.podnikatel.cz/clanky/co-si-pripravit-k-zadosti-o-podporu-zamestnanosti-antivirus/

 

Pro zaměstnance s dětmi (i OSVČ)

 • Ošetřovné - schválená dávka po celou dobu uzavření škol a jiných dětských zařízení

Další programy a pomoci

 1. ČMZRB COVID I (podnikatelský úvěr) - rozebráno
 2. ČMZRB COVID II (záruka na úvěr, příspěvek na úroky, není pro Prahu) - možno žádat do 3.4.20 23:59
 3. ČMZRB COVID III  (ve fázi přípravy, pro pražské firmy a podnikatele)
 4. odklad splatnosti nájmů (hovoří se o tom, pouze ve fázi jednání)
 5. odklad splatnosti úvěrů (hovoří se o tom, pouze ve fázi jednání)

 

Ostatní články