Sleva na dítě. Co musíte splnit a jak ji zařídit?

Říká se, že rodina je základ státu. Česká republika pomáhá rodinám finančně prostřednictvím daňového zvýhodnění na děti. Kolik zvýhodnění činí? Kdy na něj máte a kdy naopak nemáte nárok?

Nejprve si nastíníme, jaká je v ohledu daňového zvýhodnění na děti litera zákona. Ten jasně uvádí, že slevu na dani je možné uplatnit na každého vyživovaného potomka, který s námi sdílí společnou domácnost. Druhou podmínkou je věk – buď jde o dítě nezletilé, čili do osmnáctého roku věku, nebo může jít o dospělého jedince do 26 let, ale ten už musí mít status studenta. Pokud by ale dítě studovalo jakoukoli jinou formou než prezenčním studiem, pak je možné uplatňovat slevu pouze v případě, že není výdělečně činné.

Vlastní a osvojené dítě ano, dítě druha nikoli

Určité podmínky klade zákon logicky také na vztah mezi dítětem a osobou, která daňové zvýhodnění žádá. Kategorie jsou celkem čtyři. První z nich je samozřejmě vlastní dítě, pak dítě osvojené, dítě druhého z manželů a nakonec vnouče, jehož rodiče nemají žádný příjem, z něhož by sleva mohla vyplývat. I zde je ale podmínkou, že dítě žije ve společné domácnosti s prarodičem.

Pro někoho je překvapivou skutečností, že nárok není v případě, že jde o dítě Vaší družky/druha a nikoli zákonného partnera. Na první pohled to může připadate nelogické - společná domáctnost, starám se, ... Ale není splněná zákonná podmínka vztahu. Bez uzavření manželství nejde o dítě vlastní, osvojené nebo dítě druhého z manželů.

Slevu na dani samozřejmě může uplatňovat biologická matka / otec dítěte, umožní-li to jeho příjmy.

Základním pravidlem je, že daňové zvýhodnění na dítě může pobírat vždy maximálně jeden z rodičů, nikdy ne oba. Po administrativní stránce funguje celý proces tak, že rodič, který hodlá uplatňovat slevu na dani, musí dodat mzdové účetní potvrzení od zaměstnavatele druhého z rodičů, že daňové zvýhodnění neuplatňuje. Stejný postup platí při odevzdávání daňového přiznání. Pokud druhý z rodičů není zaměstnancem, pak místo potvrzení dokládá účetní čestné prohlášení svědčící o tom, že daň neuplatňuje.

V případě, že rodič pracuje současně u vícero zaměstnavatelů, není možné pobírat daňové zvýhodnění u všech, opět pouze u jednoho z nich. Na druhou stranu, slevu na dani je možné pobírat i v případě, že rodič pracuje na některou z dohod, ne na standardní pracovní poměr. Standardně se daňové zvýhodnění uplatňuje u zaměstnavatele, u něhož je nejvyšší mzda, popřípadě u něhož rodič pracuje dlouhodobě.

Rozhoduje výše platu

Jednou ze základních podmínek pro uplatnění slevy je výše platu žadatele. Abyste měli nárok na slevu, musí součet vašich příjmů ze zaměstnání nebo z podnikání činit za uplynulý kalendářní rok minimálně šestinásobek minimální měsíční mzdy. Za rok 2019 byste si tedy měli vydělat aspoň 80 100 Kč, v roce 2020 je to již 87 600 Kč. Při podnikání se do této částky počítají příjmy, nikoli čistý zisk. 

A když jsme u konkrétních čísel, zastavme se ještě u výše slevy na dani. Ta se samozřejmě liší podle počtu dětí, které plní zákonem stanovené podmínky. Pro rok 2019 a 2020 je to u prvního dítěte částka 15 204 Kč za rok (1 267 korun měsíčně). Při druhém dítěti už sleva činí 19 404 Kč ročně (1 617 Kč korun měsíčně) a za každé další dítě částka činí 24 204 Kč ročně (2 017 Kč měsíčně). Pokud mají děti průkaz ZTP/P, pak se daňové zvýhodnění zdvojnásobuje.

Když bychom se zaměřili na dítě, na něž zaměstnanec či OSVČ uplatňují slevu, pak rovněž zde platí několik pravidel. Dítě může pobírat invalidní důchod prvního a druhého stupně, ale třetího již ne. Výhodou je fakt, že daňové zvýhodnění lze pobírat i na dítě, které má samo vlastní příjem. Opět ale platí princip nutnosti žít ve společné domácnosti s osobou, která si slevu na dani nárokuje.

To se však netýká dočasného pobytu dítěte mimo domácnost, i v tom případě lze daňové zvýhodnění uplatnit. Další nespornou výhodu představuje to, pokud je dítě studentem vyššího stupně vzdělání a studuje bez přerušení, pak se daňové zvýhodnění může uplatňovat i po dobu prázdnin.

Daňové zvýhodnění se naopak nebude týkat osoby, která je nezaměstnaná. A stejně tak jej nemůže využívat zaměstnanec, který by mzdové účetní nedoručil rodný list dítěte. Pokud jde o studenta, je nutné pravidelně předkládat potvrzení o studiu z příslušné školy.

 

Články o daních