Ztráta účetních dat a ztráta účetních dokladů

Kdy může taková situace nastat?

Např. nezálohuji si data, ztratí se či poškodí a nelze je nijak obnovit, nebo při živelní pohromě či krádeží přijdu o data i dokumenty.

Žádná z těch situací není příjemná a všechny znamenají problém.

Pokud se to týká jem minulých let, přiznání je podané, .... existuje i možnost, risknout, že kontrola z finančního úřadu v dalších letech nepřijde. Jak popíšeme dále, není to ale obvykle nejlepší možnost. Odkazovat se na ztrátu účetnictví při kontrole nebo výzvě k podání daňového přiznání už není úplně ono, jako když se to ohlásí dopředu.

Ztráta účetních dat či účetních dokladů určitě neznamená, že bychom se vyhnuli platbě daní nebo platili nižší daně. Může se stát, že daň bude stanovena podle pomůcek.

Podnikatel si musí své účetnictví ochránit, aby byla možná jeho kontrola. Pokud se mu stane, že ztratí účetní data či se mu ztratí doklady, je na něm, aby si obstaral co nejvíce průkazného materiálu, že daň vypočetl správně, tzv. rekonstrukce účetnictví.

Jaké hrozí pokuty?

Z ustanovení § 37 a § 37a zákona o účetnictví vyplývá, že finanční úřad může uložit pokutu až do 6 % hodnoty aktiv, pokud nevede účetní jednotka účetnictví nebo nesestaví účetní závěrku.

Rekonstrukce účetnictví, co to je?

Ta se používá, pokud jste přišli o účetní data nebo jsou z nějakého důvodu nekompletní. Pro rekonstrukci lze použít např. daňová přiznání, výpisy z bankovních účtů, faktury aj. Dále mohu požádat o součinnost své obchodní partnery a poprosit je o zaslání kopií ztracených dokladů.
V této vzniklé situace je možné požádat o prodloužení lhůty k podání daňového přiznání a posunutí splatnosti daně.
Dále jde také požádat o prominutí již vyměřeného úroku, penále nebo pokuty.

V opačném případě, pokud se mi nepodaří udělat rekonstrukci účetnictví, stanoví Finanční úřad výši daně dle podkladů, které si opatří sám i bez mé součinnosti (obvykle dle jiného subjektu, který se dá se mnou nejlépe porovnat).

Nejlepší je předejít těmto ztrátám, předvídat a provádět zálohy.

Pokud však ke ztrátě dojde - zanedbal jsem to - nebo provedená opatření nestačila, co můžu dělat?

Jaký postup doporučují při ztrátě účetních záznamů odborníci?

To, co doporučuje přímo finanční správa je v článku: Postup při zničení nebo poškození účetních záznamů. Chybou je nekomunikovat a situaci neřešit. Praktické kroky, které lze podniknout jsou tyto:

  • Finančnímu úřadu oznámím zničení nebo poškození účetnictví a daňových dokladů.
  • Požádám o prodloužení lhůty k podání daňového přiznání.
  • Tím získám čas dohledání nebo vyžádání dokladů od obchodních partnerů, na rekonstrukci účetnictví.
  • Pokud i tak nestihnu prodloužený termín, mohu požádat o prominutí vyměřeného úroku, penále nebo pokuty.

 

Zdroje: 

Postup při zničení nebo poškození účetních záznamů - Finanční správa
§ 37 a § 37a zákona o účetnictví

 

Články o účetnictví