Zdroje: 
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - § 6, § 94, § 95