Zdroje: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zákoník práce - § 111 a 112
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.