Minimální mzda

Minimální mzda je poměrně běžný pojem. O tom, že zaměstnavatel musí zaměstnanci na plný úvazek platit minimálně 9 200 Kč a od 1.1.2016 9 900 Kč hrubého, se všeobecně ví. Slyšeli jste ale o zaručené mzdě?

Zaručená mzda

Pojem zaručená mzda byl zaveden s novým zákoníkem práce v roce 2007. Na rozdíl od minimální mzdy, která stanovuje absolutně nejnižší cenu práce, zaručená mzda stanoví nejnižší cenu práce s ohledem na její složitost, odpovědnost a namáhavost.

Jaká je výše zaručené mzdy?

Pro úrovně zaručené mzdy je vytvořeno 8 skupin prací. Pro první skupinu prací je sazba rovna minimální mzdě a pro osmou skupinu prací je to přibližně dvojnásobek minimální mzdyNa rozdíl od minimální mzdy se zaručená mzda nevztahuje na dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr. Pokud mzda nedosáhne úrovně zaručené mzdy, měl by zaměstnavatel poskytnout zaměstnanci doplatek. Ustanovení zákoníku práce o zaručené mzdě se nevztahuje na zaměstnance, kteří mají úroveň mzdy určenou kolektivní smlouvou.

Jak tedy určím zaručenou mzdu pro svého zaměstnance, od které se mám odrazit? V příloze k nařízení vlády č. 567 je rozpis oborů a prací a jejich zatřízení k jednotlivým skupinám.

Co když můj zaměstnanec takto vysokou mzdu nemá, protože jsem věděl doteď jen o minimální mzdě? Pak se dopoužtím jako zaměstnavatel protiprávního jednání a zaměstnanec ode mě může považovat úpravu této mzdy na úroveň stanovenou zákonem.

Zdroje: 

Ministerstvo práce a sociálních věcí
Zákoník práce - § 111 a 112
Nařízení vlády č. 567/2006 Sb.