Zdroje: 

ZDPH § 26 odst. 3)
Informace GFŘ k pravidlům fakturace ve vztahu k implementaci Směrnice EU/45/2010 do zákona o DPH
Elektronický podpis a digitalizace účetnictví - Ing. Ladislav Čížek - článek v  e-Bulletinu KDPČR 6/2017