Odpověď není jednoznačná. Záleží na dani, postavení plátce a dalších okolnostech.

Platby daní a odvodů, které nelze uplatnit jako uznatelný výdaj

V § 25 ZDP jsou vyloučeny v odstavci 1) platby na:

  • odst. g) - sociální a zdravotní pojištění u OSVČ, dále také hrazené veřejnou obchodní společností za společníky, komanditní společností za komplementáře
  • odst. s) - daň z příjmu fyzických osob a daň z příjmů právnických osob

DPH?

Podnikatelé, kteří jsou plátci DPH evidují DPH u příjmů jako položky, které neovlivňují základ daně. Výdajové položky DPH a platbu na finanční úřad potom evidují podobně jako výdaj, který neovlivňuje základ daně.

Neplátce DPH s položkami DPH nepracuje a sleduje jen celkové částky.

Platby daní a odvodů, které lze uplatnit jako uznatelný výdaj

Daň z nemovitostí

Daň z nemovitostí lze uplatnit, pokud slouží nemovitost k podnikatelské nebo jiné samostatně výdělečné činnosti a je zařazena v obchodním majetku. Pokud slouží k podnikatelské činnosti pouze částečně, uplatněná daň se krátí ve stejném poměru jako ostatní výdaje související s nemovitostí podle kritéria, které si poplatník zvolil.

Daň z nabytí nemovitosti

Pro daň z nabytí nemovitosti platí ohledně daňové uznatelnosti to stejné jako pro daň z nemovitostí. (Týká se strany prodávajícícho, resp. ručitele. U kupujícího vstupuje daň z nabytí do ceny nemovitosti a odepisuje se.)

Silniční daň

Pokud je vozidlo používáno k podnikání nebo jiné samostatně výdělečné činnosti, silniční daň lze uplatnit jako daňový výdaj.Zdroje: 

ZDP § 25