Nejčastějším důvodem pro registraci je

  1. překročení hranice obratu 1 milion Kč.

Mezi dalšími častými důvody ale může být např.

  1. nákup zboží u dodavatele z jiného státu EU a hodnota takto pořízeného zboží v běžném kalendářním roce přesáhne částku 326 000 Kč,
  2. příjem služby s místem plnění v tuzemsku od osoby neusazené v tuzemsku (zahraniční osoby) - např. Adwords
  3. nebo také poskytnutí služby s místem plnění mimo tuzemsko plátci DPH z jiného členského státu- např. Adsense - nebo do zahraničí.

Od roku 2013 existuje institut identifikované osoby, který zmírňuje dopad předchozích tří bodů. Člověk se stává "plátcem" pouze pro styk se zahraničím a pro styk s tuzemskými subjekty zůstává neplátcem.

Existují i další méně časté důvody pro registraci k DPH, které jsou vyjmenovány v § 24 ZDPH.


Zdroje: 

Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty - § 94