Předpokládejme, že se otázka týká běžného živnostníka, který není plátcem DPH, nevede účetnictví, ale uplatňuje výdaje paušálem nebo vede daňovou evidenci. Potom není žádný zákonný předpis, který by ho nutil k tomu zakládat si pro podnikání speciální účet.


Mít na podnikání separátní podnikatelský účet tedy sice není povinné, ale přináší to určité výhody:

  • jednoduché odlišení osobních plateb od podnikatelských
  • daňová kontrola se nebude zabývat soukromými platbami

Nevýhody odděleného účtu pro podnikání:

  • může přinést vyšší poplatky za vedení účtu
  • obtížnější řízení peněžních toků při malých zůstatcích hotovosti