Silniční daň je od 1.1.2023 z velké části zrušena a týká se minima podnikatelů.

Podnikatelé nemusí platit silniční daň za užívání osobních automobilů, autobusů a nákladních aut (do 12 tun) za účelem podnikání.

Koho se tedy nově povinnost podávat přiznání a silniční daň týká?

Silniční daň zůstává pro podnikatele, vlastníky nebo provozovatele vozidel typů nákladní auta kategorie N2 nebo N3 a jejich přípojná vozidla kategorie O3 nebo O4, pokud jsou registrována v registru silničních vozidel v České republice. (Vozidla do 12 t mají nulovou sazbu daně a do přiznání se neuvádí.)

Zálohy na silniční daň se již neplatí.

Povinnost registrace k dani silniční byla zrušena, tzn. že noví poplatníci se nebudou k dani silniční registrovat.

Poplatníkem silniční daně je provozovatel zdanitelného vozidla zapsaný v registru silničních vozidel. Nově již není poplatníkem zaměstnavatel.

Zdroje: 

Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční