Předmětem silniční daně jsou motorová vozidla a jejich přípojná vozidla, která jsou registrovaná a provozovaná v ČR v souvislosti s podnikáním nebo jinou samostatně výdělečnou činností. Nákladní vozidlo s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny pak patří do předmětu silniční daně vždy, i v případě, že neslouží k podnikání.

Poplatníkem silniční daně je fyzická nebo právnická osoba, která provozuje vozidlo registrované v České republice a je zapsána v technickém průkazu. Daň platí za jistých okolností také zaměstnavatel, který vyplácí cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití jeho osobního automobilu.

Podnikatelé, pokud jim vozidlo nepatří nebo ho nemají zapsané na sebe, tuto záležitost často neřeší. Pokud dávám do účetnictví účtenky za benzín, používám auto k podnikání, vozidlo je předmětem daně a je tu také někdo, kdo za něj musí odvádět a platit daň, i když to není sám podnikatel.

Zdroje: 
Zákon č. 16/1993 Sb., o dani silniční