Pravidla pro uplatnění daňových odpisů poskytují poměrně široké možnosti legální daňové optimalizace. Přerušení odpisování je jednou z nich. Vyplatí se zejména tehdy, pokud firma dosahuje ztráty nebo nízkého zisku a je předpoklad, že by o část uznatelné ztráty, kterou si může uplatnit v 5 následujících zdaňovacích obdobích, mohla přijít. Přerušení není možné u účetních odpisů, kde by to vedlo k narušení věrného a poctivého obrazu účetnictví, u daňových odpisů to možné je.

ZDP § 26 odst. 8 uvádí, že odpisy "není poplatník povinen uplatnit, přitom odpisování lze i přerušit, ale při dalším odpisování je nutné pokračovat způsobem, jako by odpisování přerušeno nebylo".

U rovnoměrného odpisování lze uplatnit i jen část ročního odpisu. O neuplatněnou část se potom prodlouží doba odpisování.

Odstavec dále uvádí, že možnost "posunout" odpisování do budoucnosti se nevztahuje na situaci, kdy poplatník uplatňuje výdaje paušální částkou podle § 7 nebo § 9 ZDP.

  • Za toto zdaňovací období nelze uplatnit odpisy v prokázané výši, ani o tuto dobu prodloužit odpisování pro daňové účely,
  • po dobu uplatňování výdajů paušální částkou vede poplatník odpisy pouze evidenčně.


Zdroje: 

ZDP - § 26 - 33