Netto = čistý. Netto váha je hmotnost zboží bez obalu nebo netto hodnota aktiv je hodnota aktiv po odečtení oprávek.

Opakem netta je brutto.