Co je to akontace?

Akontace je první mimořádná splátka nebo záloha obecně. Termín akontace se často používá u leasingu nebo splátkového prodeje, kde akontace znamená první splátku kupní ceny. Výše akontace tedy ovlivňuje další výši splátek a obvykle i výši úroků, protože dlužník ochotný složit větší akontaci bývá obvykle považován za méně rizikového.

Výše akontace se obvykle uvádí v procentech. "0% akontace!" nebo "bez akontace!" tedy znamená, že si můžete auto odvézt aniž byste měli cokoli v kapse nebo na účtu, ale nic neříká o tom, kolik na úvěru nebo leasingu přeplatíte.